torsdag 23. januar 2014

En kambrisk eksplosjon

Forrige helgs The Economist var så spekket med interessant innhold at det i hvert fall gjør det lettere å forsvare abonnementkostnaden. Jeg har allerede skrevet om The future of jobs, en liten analyse om hva teknologi gjør med ulike yrker og bransjer. Minst like interessant er en omfattende "special report" om fremveksten av nye teknologibaserte vekstbedrifter som heter "Tech startups - A Cambrian moment"

Den kambriske eksplosjonen i biologien handler om en periode for mellom 543 og 530 millioner år siden da naturen skiftet endringstakt, og gikk fra å bestå av enkle encellede organismer til å få en eksplosjon i antall av komplekse organismer. Mangfoldet økte kraftig. På samme måte er det i floraen av gründerbedrifter, skriver The Economist. Det er en plutselig eksplosjon av mangfold:

"This special report will argue that something similar is now happening in the virtual realm: an entrepreneurial explosion. Digital startups are bubbling up in an astonishing variety of services and products, penetrating every nook and cranny of the economy. They are reshaping entire industries and even changing the very notion of the firm. “Software is eating the world,” says Marc Andreessen, a Silicon Valley venture capitalist."

Byer over hele verden opplever en eksplosjon i entreprenørskap, ofte innenfor et økosystem av "akseleratorer" og "co-working spaces", kontorfellesskap som gjerne drives i privat regi og ofte er uten noen direkte offentlig støtte og som huser titalls små grunderbedrifter som ikke trenger stort mer enn et skrivebord og en pc.

På samme måte som "den kambriske eksplosjonen" i biologien ble forårsaket av at noen nye byggesteiner for å skape nytt liv var falt på plass, mener The Economist at den nye nyskapingsekplosjonen i næringslivet også sin årsak i noen forutsetninger i form av noen nye byggeklosser som ikke var der under dot com-perioden for 15 år siden. The Economist skriver:

"Some of these building blocks are snippets of code that can be copied free from the internet, along with easy-to-learn programming frameworks (such as Ruby on Rails). Others are services for finding developers (eLance, oDesk), sharing code (GitHub) and testing usability (UserTesting.com). Yet others are “application programming interfaces” (APIs), digital plugs that are multiplying rapidly (see chart 1). They allow one service to use another, for instance voice calls (Twilio), maps (Google) and payments (PayPal). The most important are “platforms”—services that can host startups’ offerings (Amazon’s cloud computing), distribute them (Apple’s App Store) and market them (Facebook, Twitter). And then there is the internet, the mother of all platforms, which is now fast, universal and wireless."

Nye oppstartsbedrifter blir en slags eksperimenter på toppen av slike teknologiplattformer, skriver the Economist, med ufattelig mye lavere kostnader til infrastruktur og eget personell enn tidligere fordi nesten alt kan kjøpes som tjenester i nettskyen. Etter den innledende artikkelen om dette fenomenet handler de neste artiklene i spesialrapporten om hvordan innovasjon i dag blir drevet av brukerne, hvordan venture-selskapenes rolle endres når behovet for kapital i tidlig fase i faller, Hvordan akseleratorer er de nye business-skolene, hvordan gode økosystemer for slike bedrifter fungerer, blant annet i Singapore og hvorfor en Hardware gründer gjør lurt i å etablere seg i en akselerator i Shenzhen.

Siste artikkel, "Platforms - something to stand on", handler om noe av det mest interessante: hvordan og hvorfor og hvordan man må ha noen plattformer å stå på dersom må skal oppnå virkelig kritisk masse for nye innovative tjenester. Og hvordan disse plattformteknologileverandørene er svært sentralt plassert i denne trenden. Spennende analyser som er vel verdt å lese og som jeg tenker har en ganske nær forbindelse til hvordan jobbenes innhold, bransjers utvikling og hele arbeidsmarkedet vil endre seg fremover.