fredag 29. november 2013

På den andre siden

Computerworld om møte med it-bransjen
I går var jeg på et møte der IKT-Norge og Oracle var vertskap og møtte rundt 100 engasjerte ledere i ulike it-bedrifter med ansvar for offentlig sektor. I den forbindelse har Computerworld laget en sak der de gjør et poeng av at jeg ganske nylig hadde som jobb å stille politikere til veggs, mens jeg nå er på den andre siden og er plutselig blitt den som må svare på spørsmålene.

Det er jo et godt poeng. Jeg fikk mange bra utfordringer i den lange spørsmålsrunden som det var satt av tid til. Det er ikke sikkert jeg svarte like godt og presist på alt, det er jo ikke alt vi har svar på heller, men jeg synes Computerworld har et langt og bra referat fra møtet. Det blir helt sikkert flere møter også, både i næringslivsorganisasjoner, med ulike offentlige aktører og i andre viktige fora der vi kan diskutere temaer som ledelse, innovasjon, modernisering, teknologi og gjennomføringskraft.

Og selv om jeg nå er "på den andre siden", som Computerworld sier, så er jo utfordringene stort sett de samme. Forskjellen er at jeg i enda større grad enn før har ansvar for å komme med svarene, eller i hvert fall ta initiativ til noen prosesser som gjør at vi finner dem.