mandag 11. november 2013

Åslund vs Krugman

Via et godt tips på Facebook fant jeg frem til et interessant innlegg på Foreign Policys nettsted av professor Anders Åslund om "Paul Krugman's blind spot". Nobelprisvinner Paul Krugmans spalte i New York Times har sannsynligvis vært den viktigste fagøkonomiske analysen av både finanskrisen i USA og eurokrisen i Europa for mange som prøver å forstå det som skjer. Derfor er det  viktig og nyttig at det også kommer noen røster som er kritiske til Krugmans verdensbilde.

Og det må man i aller høyeste grad si at den svenske økonomiprofessoren Anders Åslund er. Han sier rett ut at han mener Krugman "just doesn't understand Europe", og skriver i artikkelen i Foreign Policy at:

"Krugman's most spectacular failure has been his prediction of the dissolution of the eurozone. As Niall Ferguson has noted, Krugman "wrote about the imminent break-up of the euro at least eleven times between April 2010 and July 2012." Well, that didn't happen. Not only did the eurozone remain intact but in 2009, Slovakia joined, as did Estonia in 2011; Latvia is set to join in January 2014. While anyone can make a mistake, Krugman's error was more profound, indicating a lack of understanding."

Åslund viser også til at det i de fem årene mellom oktober 2008 og september 2013 er slik at i hvert fall åtte regjeringer i EU-land har gjennomført en ansvarlig økonomisk snuoperasjon og likevel klart å bli gjenvalgt av velgerne. Det gjelder Finland, Sverige, Nederland, Estland, Tyskland, Polen Luxemburg og Latvia. Anders Åslund skriver at det heldigvis kan virke som ansvarlig økonomisk politikk lønner seg:

"Apparently, large budget deficits are not very popular with voters. In 2012, the average budget deficit of these eight countries was 1.6 percent of GDP to compare with 4.8 percent of the 19 countries, where the governments have been ousted. The voters seem to have got it right. The economies of the eight virtuous countries grew by 1.4 percent, while the economies of the 19 others contracted by 0.8 percent."

Nå kan man sikkert diskutere hva som er høne og hva som er egg i en slik valganalyse, men det er i hvert fall ikke opplagt at det å bruke penger man ikke har er nødvendig for å vinne velgernes tillit.

Anders Åslund er langt fra den eneste som hevder at Paul Krugman tar feil i sine analyser av både den amerikanske krisen og eurokrisen, Den mest spektakulære feiden har han hatt over flere år med den britiske historieprofessoren og bestselgende forfatteren Niall Ferguson. Fergusons siste serie med angrep på Krugman kom i Huffington Post i september og oktober i serien "Krugtron the invincible part 1", "Krugtron the invincible part 2" og "Krugtron the invincible part 3". Tidligere har Krugman gått til kraftige motangrep på Ferguson, men i denne runden har han valgt å svare med "Don't feed the trolls" på bloggen sin. Det blir spennende å se hvor lenge Krugman klarer å holde akkurat det løftet.