torsdag 21. november 2013

Lærdommer fra et dansk kommunevalg

Valgkartet
Danmark hadde tidligere denne uken et spennende kommunevalg. Selv om det er noen viktige forskjeller på Danmark og Norge er det også noen fellestrekk som gjør det svært interessant å følge med. Det politiske bakteppet i Danmark er at lokalvalget foregikk seks år etter en stor kommunereform som har reduserte antall kommuner i Danmark fra 271 til 98. Og det er nå to år siden en rødgrønn mindretallsregjering tok over regjeringsmakten.

Hva er de interessante tingene å ta med seg fra dette lokalvalget i Danmark? Jeg synes Tom Jensen i Berlingske har noen interessante analyser i sin kommentar "Ti ting vi lærte av kommunalvalget" der han har flere gode poenger. Jeg vil fremheve fire:

Det første og viktigste å merke seg er at valgdeltagelsen i Danmark den høyeste siden 1981 (bortsett fra 2001 da det var et Folketingsvalg samtidig) med 71,9 prosent velgeroppslutning, opp fra 65,8 prosent i 2009. I Norge var valgdeltagelsen ved kommunevalget i 2011 på 64,5 prosent, som i norsk sammenheng var ganske høyt og det høyeste siden 1991. I Norge har vi vært helt nede i 59,0 prosent valgdeltagelse i 2003. Det betyr at lokaldemokratiet i Danmark lever i beste velgående etter kommunereformen. Noen har vært redd for at færre kommuner ville øke avstanden til velgerne og senke valgdeltagelsen. Det motsatte har skjedd i Danmark etter reformen, riktignok etter en nedgang ved forrige valg.

For det andre blir Danmark blåere enn før. Tom Jensen i Berlingske skriver:

"I 2005 stemte kun 43,8 procent af vælgerne på de nationalt baserede, blå partier. I 2009 var det 44,2 procent – i går var det 48,2 procent. Tallene sløres lidt af deltagelsen af diverse lokallister rundt omkring, men ser man bort fra dem, fik blå bloks partier i går faktisk det bedste kommunale valg i nyere tid."

For det tredje har Danmark i motsetning til Norge fortsatt en levende venstreside til venstre for sosialdemokratiet. Den er til og med revolusjonær. SVs danske søsterparti SF har hatt samme sørgelige effekt av å delta i en rødgrønn regjering som SV fikk i Norge, men enda raskere, og fikk bare 5,6 prosent av stemmene nå, mot 14,5 prosent sist. Til gjengjeld har Enhedslisten enda lenger til venstre klart å vinne på å være utenfor den rødgrønne regjeringsprosjektet. Tom Jensen skriver:

"I Aarhus fik EL således hver tiende stemme, men det slog dog ikke københavnerne, hvor hver femte fremmødte vælger i går meldte sig under revolutionens fane. Hvilket egentlig er ganske opsigtsvækkende. (...) Hos mange synes der ikke længere at være nogen barriere for at støtte et parti, som i sit principprogram hylder den uundgåelige socialistiske revolution og vil fratage folk den private ejendomsret. Det havde ingen vist troet for fem år siden."

Akkurat her er jeg ikke så sikker på om Danmark står for noen europeisk trend. Det virker som om det er en tyngre nordisk og nord-europeisk trend at det er nokså dødt på fløyen til venstre for sosialdemokratiet, tross finanskrise og at det er Danmark som skiller seg ut.

For det fjerde har vi nok en gang sett at det ikke er lurt å offentliggjøre valgdagsmålinger før valglokalene stenger. De er ofte feil, noe særlig Danmarks Radio opplevde denne gangen. Nå viser det seg at den første valgdagsmålingen de offentliggjorde kl 15 var basert på bare 160 velgere. Disse første målingene viste et at Venstre var større enn Socialdemokraterne, noe som ikke var riktig, men det fikk den konsekvens at Helle Thorning erkjente et større nederlag tidlig på kvelden enn det var grunnlag for. Det er surt for en partileder. Her blir det nok strammet kraftig inn på danske mediers mulighet til å offentliggjøre målinger før neste valg.