torsdag 14. november 2013

Norge blant de beste på åpne data

Det kan se ut som en mer målrettet norsk strategi for å tilgjengeliggjøre flere offentlige data har hatt effekt. Jeg blogget om DIFIs veileder om tilgjengeliggjøring av offentlige data i juni i fjor da jeg var Abelia-sjer. Dette tiltaket, sammen med etableringen av nettstedet data.norge.no og ikke minst frigjøringen av data fra Kartverket, gjør at mye har skjedd på kort tid.

Teknisk Ukeblad har skrevet en sak om at disse forbedringene også slår ut i at Norge klatrer på to rangeringer over hvilke land som er best på åpning og tilgjengeliggjøring av data. Plutselig er Norge kommet blant de aller beste. Det er områder der vi fortsatt har en jobb å gjøre, men ting har flyttet seg raskt i riktig retning.

Den ene rangeringene det her er snakk om er Open Data Census fra Open Knowledge Foundation. Her er det som vi ser på denne oversikten en svært pedagogisk grafisk fremstilling av landenes innsats når det gjelder tilgjeneliggjøring av data på ti konkrete områder, inkludert rutetabeller, statsbudsjetter, selskapsregistre, kart og nasjonal statistikk. Norge er på en svært hederlig fjerdeplass, et stykke bak UK, USA og Danmark i toppen, men foran blant annet Nederland, Sverige, Finland og Tyskland. I alt er det undersøkt datasett i 76 land og det er tatt hensyn til endringer som har skjedd helt nylig, for eksempel frigjøringen av kartdata fra Kartverket i slutten av september i år.

Den andre rangeringen er Open Data Barometer i regi av World Wide Web Foundation og Open Data Institute. Her er det 77 land med i undersøkelsen og Norge ligger på en delt femteplass, etter å ha vært nede på 21. plass for et år siden. Også her er UK og USA i tet. Bak disse kommer Sverige og New Zealand, mens Norge og Danmark deler femteplassen. Om Norge heter det i denne undersøkelsen at:

"In Norway, an open data platform has been undergoing iterative development since 2010, with a blog initially launched to engage the community, and then a data catalogue launched in 2011. Run by the Agency for Public Management and eGovernment (Difi), the platform has also created the ‘Data Hotel’, a hosted API and data store which will host machine-readable copies of government data through a common API, and which provides stable URIs (links) for many elements in these datasets. The Data Hotel is offered as an optional service to government agencies publishing on the data.norge.no portal, allowing them to increase the accessibility of their data for users. Norway is one of the three countries in the Barometer with a fully open company register, and has reported strong uptake, including from the business community who are using API access onto the register for e-invoicing, clocking up over 190,000 hits a month within the first year"

Det er som sagt ikke slik at alt er på plass, men disse to rangeringene viser at vi er på rett vei og at Norge står seg godt sammenlignet med de fleste andre land. Men først og fremst er disse rangeringene en stor oppmuntring for alle som har jobbet med å tilgjengeliggjøre offentlige data, både i DIFI, i FAD og i alle de offentlige virksomhetene som har gjort en stor innsats for at data kan deles.