onsdag 27. november 2013

Forskningsbasert nyskaping

Ukens store gladnyhet innenfor forskningsbasert nyskaping handler om tre kreftleger ved Sørlandet Sykehus som gjennom sin forsking har lagt grunnlaget for en ny kreftmedisin mot store smerter. Sammen med den offentlige kommersialiseringsaktøren Invent2 har sykehuset og de tre legene inngått Norgeshistoriens største lisensavtale med legemiddelselskapet Merck, med en mulig verdi på over tre milliarder kroner. Dagens Næringsliv skriver:

"– Dette er en milepæl for norsk forskning, sier Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør i innovasjonsselskapet Inven2 til DN. Inven2 er Norges største aktør innen kommersialisering av medisinsk forskning, og eies av Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo. Selskapet har trolig fått på plass den største lisensavtalen som noensinne har vært inngått i Norge mellom et innovasjonsselskap og industrien på livsvitenskap, det vil si forskning på eksempelvis kjemi, biologi og medisin."

Jeg var helt frem til jeg ble statssekretær for noen uker siden styreleder i Forny 2020, Forskningsrådets programstyre for kommersialiseringsaktørene, de såkalte TTOene, som skal hjelpe til med å skape kommersielle resultater av offentlig finansiert grunnforskning. Det er viktig for landet at vi har flere ben å stå på når oljevirksomheten passerer toppen og særlig viktig at vi utvikler mer forsknings- og kunnskapsintensivt næringsliv. Erfaringen som tidligere styreleder i Forny (og tidligere styremedlem ved Universitetet i Oslo) gjør nok at jeg er ekstra opptatt av å følge med på det som kommer av suksesser på dette området. Og denne nyheten er en virkelig stor gladnyhet det er grunn til å gratulerer både de tre legene, Sørlandet Sykehus og Inven2 for å ha fått til.

Nyheten illustrerer også minst tre viktige ting i innovasjonssystemet vårt. For det første viser den at selv om dette er en bransje med høy risiko og ganske stor sannsynlighet for å feile i det enkelte prosjekt, kan det som blir suksesser være veldig store når de først kommer. Og særlig innenfor farmasi og bioteknologi er det slik at det er lang vei fra idé til bedrift og mange hindringer underveis.. Men de store suksessene kommer ikke helt tilfeldig, de ser vi oftest på områder der vi vet vi har har solid forskningskvalitet og en viss tradisjon for kommersialisering, som kreftforskning.

For det andre viser dette eksempelet at modellen der forskere, universitet og TTO deler belønningen når man lykkes, og derfor er avhengige av å samarbeide for å oppnå resultater, er en god modell for økt kommersialisering. TTO betyr technology transfer office og er begrepet man bruker internasjonalt om slike kommersialiseringsaktører tilknyttet forskningsvirksomheter Hadde forskerne stått alene, uten hjelp verken fra institusjonen de jobber i eller fra en slik profesjonell kommersialiseringsaktør, ville sjansen for å lykkes med en stor internasjonal lisensavtale vært langt mindre.

For for det tredje viser dette at det er mulig å samarbeide på tvers av norsk geografi. Forskerne tilhører i dette tilfellet Sørlandet Sykehus, mens det er Inven2, en kommersialiseringsaktør/TTO som er eid av Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, som er samarbeidspartner, sannsynligvis fordi det er Inven2 som har kompetansen som trengs på kommersialisering av medisinsk forskning og på lisensavtaler med legemiddelindustrien. Skal vi få til mer verdiskaping og flere kunnskapsbedrifter i hele landet er det en forutsetning at vi få til samarbeidsmodeller der man ikke bygger opp lik kompetanse mange steder, men er i stand til å samarbeide på tvers av landsdeler og hente spisskompetansen der den finnes.

Inven2s eget nyhetsoppslag om saken på nettsidene kan man lese her. Dagens Næringslivs oppslag er her. Og Teknisk Ukeblad skrev om denne gladnyheten her. Og det er som sagt grunn til å gratulere.