lørdag 16. november 2013

Personlighet til å lede

Jeg har inntrykk av at det blir flere artikler og kommentarer om ledelse i norske medier. Det er bra, men dessverre er kvaliteten nokså ujevn, og noen nettsteder ser ut til å satse mest på oversettelser av korte utenlandske nettnyheter av høyst varierende kvalitet og relevans for norske forhold. Heldigvis er det noen medier som satser på ordentlige kommentarer og analyser om ledelse, for eksempel Dagens Næringsliv og Ukeavisen Ledelse.

Et annet eksempel er det relativt nye nettstedet BI Business Review som har som mål å formidle forsking og faglig innsikt om ledelse, business og økonomi, og som jeg synes stadig har stoff som er både relevant og interessant i en norsk lederkontekst. Noe typisk "nyttestoff" er det også der, som 10  bud for firmajulebordet. Sikkert nyttig for flere i disse dager. Men nettstedet har også mye svært interessant forskningsformidling. Et godt eksempel er Audun Farbrots artikkel om "Personlighet til å lede". Professorene Øyvind L. Martinsen og Lars Glasø ved Handelshøyskolen BI har med utgangspunkt i AFFs store norske lederundersøkelse, der 2900 ledere fra både privat og offentlig sektor har deltatt, sett nærmere på personlighetstrekk hos norske ledere. De fem personlighetstrekkene der gode ledere skårer høyt er i følge undersøkelsen:
  • Evne til å tåle press og stress i jobben (ledere har høy grad av følelsesmessig stabilitet).
  • Evne til å ta initiativ, å være tydelig og kommunikativ (ledere er utadvendte, med høy grad av ekstraversjon).
  • Evne til nytenkning, nysgjerrighet og visjon (effektive ledere har høy grad av åpenhet for nye erfaringer).
  • Evne til å støtte, imøtekomme og inkludere medarbeidere (effektive ledere viser høy grad av omgjengelighet).
  • Evne til å sette mål, være grundig og å følge opp (Effektive ledere har høy grad av planmessighet).
Nå er det neppe slik at det finnes noe fasitsvar på akkurat hvordan en god leder ser ut, men store og brede undersøkelser som dette kan i hvert fall bidra til at organisasjoner får noen bedre knagger når de skal identifisere kandidater med et godt anlegg for å bli gode ledere. Det er også verdt å merke seg at det, noe overraskende for forskerne selv, viste seg at "ledere i offentlig sektor skårer høyere både på nytenkning, støtte og målrettet grundighet enn sine kollegaer i privat sektor." Dette er temaer som fortjener stor oppmerksomhet og det er som sagt flott at BI bidrar med forskningsbasert kunnskap om hva som bidrar til god ledelse.