mandag 4. november 2013

Verdien av åpne offentlige data

McKinsey om open data
The Economists nettsted følger i dag opp toppmøtet i Open Government Partnership i London i forrige uke med en artikkel om den økonomiske gevinsten av å tilgjengeliggjøre offentlige data. De skriver:

"The opening bell for open data has been rung. Over the past week, a ganglion of groups has unveiled initiatives in support of freely accessible, public sector information. Together, it suggest that the open data movement has finally come of age. The most prominent activity was a high-level meeting in London last weekend of the Open Government Partnership, some 62 countries that ascribe to open practices."

Artikkelen nevner flere ulike konkrete initiativer som er lansert den siste tiden, blant annet Publish What You Fund (PWYF) sin indeks over åpenhet om bistandbevilgninger hos ulike giverland og organisasjoner, den såkalte Aid Transparency Index 2013. Denne indeksen er et godt eksempel på hvordan man kan visualisere ulike rangeringer og sammenligninger gjennom bruk av åpene offentlige data.

Artikkelen nevner også en helt ny rapport fra McKinsey Global Institute som forsøker å sette en øknonomisk verdi på tilgjengeliggjøring og deling av offentlige data. Hele rapporten er her i en nedlastbar pdf-versjon på 110 sider. Rapporten anslår den økonomiske verdien av å tilgjengeliggjøre data innenfor syv sektorer til å være mellom 3000 og 5400 milliarder dollar globalt, et enormt beløp. I det innledende sammendraget til rapporten skriver de:

"This research focuses on quantifying the potential value of using open data in seven “domains” of the global economy: education, transportation, consumer products, electricity, oil and gas, health care, and consumer finance. We identify the “levers” through which open data can create economic value and also explore the barriers to adoption and “enablers” for capturing value by making data more open. Based on this analysis, we estimate that open data have the potential to enable more than $3 trillion in additional value annually across these domains.(...) Value can arise in a number of ways, including equipping workers with the skills to raise productivity, allowing marketers to micro-segment populations more successfully, and boosting performance across segments by sharing benchmarks, market data, and best practice information. Consumers stand to gain by saving money through greater price transparency and using more information to make decisions."

Rapporten dykker ned i de syv sektorene og identifiserer ulike måter innenfor hver sektor som egner seg spesielt for innovativ bruk av åpne data, og prøver å estimere den økonomisk gevinsten som kan hentes ut på denne måten . Man må sannsynligvis ikke legge alt for stor vekt på det nøyaktige tallet, det er uansett veldig høyt. Det holder i massevis å konstatere at det er et veldig stort urealisert gevinstpotensiale innenfor mange sektorer dersom vi legger til rette for å bruke data som allerede finnes, men som det kan være vanskelig å få tak i for de gründerne og innovatørener som trengs for å lage de nye tjenestene som skaper verdier ut av dataene.