mandag 25. november 2013

Peak car?

Forbruk av drivstoff 1984-2011
I følge konvensjonell visdom er det slik at verdens befolkning, og da særlig amerikanerne, kjører stadig mer bil. Så mye at gevinstene som kommer som et resultat av mer drivstoffeffektive biler blir mer enn spist opp av de negative effektene av mer kjøring og større biler. Men er det virkelig slik?

Tidsskriftet The Atlantic har sett på saken i artikkelen"Crash: The Decline of U.S. Driving in 6 Charts" og funnet ut at det slett ikke er tilfelle at amerikanere kjører stadig mer. Som overskriften sier er det i alt seks grafer i artikkelen som viser utviklingen i antall biler (pr husholdning, bilist, innbygger og totalt), avstanden bilene kjører i året (totalt, pr husholdning, bilist, bil og person) og drivstofforbruket (pr husholdning, bilist, bil, person og totalt). Disse siste grafene viser at det totale drivstofforbruket i små kjøretøyer, til tross for befolkningsveksten, ikke har vært så lavt siden slutten av 90-tallet. The Atlantic skriver:

"Lower mileage, along with more fuel-efficient vehicles, has in turn slashed our fuel consumption. Collectively, we haven't pumped this little gas since the 1990s. But on a per-driver basis, we've gone even further back in time, all the way to the Reagan era. All of these changes have something intriguing in common: They started well before the financial crisis and recession. The number of cars per household peaked in 2005. Miles-per-driver peaked in 2004, as so did gas use."

Nå må naturligvis dårligere økonomiske tider fra 2008 ta mye av skylden for fallet, men som The Atlantic skriver så kom toppen i bilbruk i USA allerede flere år før finanskrisen slo inn for fullt. Spørsmålet er derfor om det omkring 2004 var et "peak car" der drivstofforbruk, og muligens også bileierskap og bilbruk, passerte toppen.