onsdag 5. desember 2012

Filmen om DIPS

Et av Nordens største programvarehus heter DIPS. De har hovedkontor i Bodø og utvikler og selger løsninger for elektronisk pasientjournal (EPJ) og pasientadministrative datasystemer (PAS) til sykehus. DIPS har 160 ansatte, men selskapet gjør det så godt at de er på jakt etter 50 nye medarbeidere som skal hjelpe dem med å utvikle fremtidens løsninger, med arbeidssted i Bodø, Tromsø, Trondheim og Oslo. For å nå frem til potensielle søkere har de laget filmen om DIPS:Det er også laget YouTube-videoer med intervjuer der mange av dagens ansatte forteller om jobben sin, og det er lansert en ny Facebookside for å komme i kontakt med potensielle jobbsøkere. Dette er et godt eksempel på hvordan man kan bruke sosiale medier til å rekruttere medarbeidere, Men det er for så vidt også et godt eksempel på at det er hard kamp om å få tak i de kloke hodene man trenger og at spisskompetanse innen it kan være vanskelig å få tak i.

DIPS er et spennende softwareselskap med en litt uvanlig historie. Historien går tilbake til 1987 da det ved Nordland Sentralsykehus i Bodø ble utviklet programvare for en elektronisk pasientjournal som kunne brukes på vanlige PCer. Programvaren var så bra at den også ble tatt i bruk ved andre sykehus i Norge. Etter hvert gikk det så bra at DIPS ASA i 1997 ble skilt ut som et eget selskap utenfor sykehuset. Siden har det vært kraftig vekst, både organisk og gjennom noen oppkjøp.

I har DIPS sykehus i tre at de regionale helseforetakene på kundelisten, samt flere private sykehus. Og er et godt eksempel på at det er fullt mulig å skape innovative og konkurransedyktige bedrifter med utgangspunkt i problemstillinger som i utgangspunktet er innenfor offentlig sektors ansvarsområde.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar