lørdag 29. desember 2012

Swansons lov

For omkring at år siden blogget jeg om hvordan virkningsgraden til solcellepaneler (og prisfallet) følger samme type eksponentielle utvikling som det man i it-næringen kaller Moores Lov. Moores lov slår fast at prosessorer inne i datamaskiner blir dobbelt så kraftig, til samme pris, hver 18. måned.

Når det gjelder solceller er endringstakten en annen, men det er samme type eksponentiell vekst. Jeg så i dag at grafikkbloggen til The Economist også har omtalt dette fenomenet og viser hvordan prisen på solenergi har utviklet seg de siste årene målt i dollar pr. watt Denne prisutviklingen har fått navnet Swansons lov etter Richard Swanson, grunnleggeren av SunPower. I en artikkel i slutten av november om de disruptive konsekvensene for elektrisitetsmarkedet av dette prisfallet skrev The Economist at:

"The underlying cause of this disruption is a phenomenon that solar’s supporters call Swanson’s law, in imitation of Moore’s law of transistor cost. Moore’s law suggests that the size of transistors (and also their cost) halves every 18 months or so. Swanson’s law, named after Richard Swanson, the founder of SunPower, a big American solar-cell manufacturer, suggests that the cost of the photovoltaic cells needed to generate solar power falls by 20% with each doubling of global manufacturing capacity."

Vi er i ferd med å nærme oss tidspunktet der solenergi går fra å være en kraftig subsidiert virksomhet til å være en normal virksomhet som kan konkurrere med andre energibærere. I noen deler av verden er vi mer eller mindre kommet dit allerede. Hvis utviklingen fremover fortsetter i samme bane som Swansons lov predikerer, vil dette sørge for at dette blir situasjonen mange flere steder enn i dag. Her er det Wikipedia i dag skriver om Swansons lov i en kort omtale:

"Swanson's Law is an observation that the price of solar photovoltaic cells tends to drop 20% for every doubling of industry capacity. The Law is named after Dr. Richard Swanson, the founder of SunPower Corporation a solar panel manufacturer. Swanson's Law has been compared to Moore's Law. Crystalline silicon photovoltaic cell prices have fallen from $76.67/watt in 1997 to a forecast $0.74/watt for 2013, lending support to the law."

2 kommentarer :

  1. Litt flisespikkeri fra en som er basert i ingeniørfag og fysikk:
    Når det står "Swansons lov vil sørge for at dette i løpet av noen år vil være situasjonen mange flere steder enn i dag." så kan det gi inntrykk av at dette er en fysisk lov slik som f.eks Newtons gravitasjonslov.

    Den er, som Wikipedia-sitatet sier, bare en observasjon basert på fortiden. Det er ikke en fundamental fysisk lov. Derfor gir det mindre rom for misforståelser hvis en sier "Hvis Swansons lov fortsatt holder så ..."

    SvarSlett
  2. @Det er naturligvis helt riktig. Jeg skal justere litt på formuleringen min.

    SvarSlett