onsdag 19. desember 2012

Forholdet Norge-Sverige sett utenfra

Den vennlige rivaliseringen mellom Norge og Sverige opptar naturligvis oss som bor her. Andre har nok også hørt om den, men den kan være litt vanskelig å trenge inn i for folk på utsiden. Derfor er det interessant å lese hva det amerikanske tidsskriftet Slates skribent David J. Michaels skriver om "Nordic Sibling Rivaly".

Michaels er en amerikaner med svenske aner på morssiden som kom til Sverige for å studere, men ikke fikk jobb etter studiene, og derfor dro til Lofoten sammen med noen svenske venner for å jobbe. Artikkelen handler om hvordan han opplevde dette møtet mellom norsk lokalbefolkning og svenske arbeidsinnvandrere. Men artikkelen forsøker å grave litt dypere og handler også om hvordan høyt norsk lønnsnivå og behov for arbeidskraft i servicenæringene har reversert et historisk maktforhold som har vart i flere århundrer. Michaels skriver blant annet:

"If there are incentives for Norwegians to hire Swedes, the incentives are even greater for the Swedes. Norway has higher wages, shorter work weeks, and Swedes are granted a tax break for their first two years in the country. The Norwegian krone is also worth more than the Swedish krona. The practical result of Norwegian oil wealth is that Swedes can make almost double in Norway what they would in Sweden. It’s no surprise that they move to Norway for a few months, or even a few years, live cheaply, and return to Sweden like Vikings returning from a season of pillaging."

David J. Michaels anslår at det til enhver tid bor og jobber mellom 80 000 og 100 000 svensker i Norge og at 50 000 av disse bor i Oslo. Dette er et høyere antall enn det som fremgår av SSBs statistikk over innvandring til Norge, men det kan stemme hvis man også inkluderer folk på kortere opphold og pendlere. Mange bedrifter i reiselivsbransjen og andre tjenesteytende næringer er i dag helt avhengige av denne svenske arbeidskraften og blir stadig mer avhengige. Michaels har noen interessante refleksjoner om hvordan nordmenn og svensker ser på hverandres kultur, og hvordan dette ser litt annerledes ut for en amerikaner:

"Despite the obviously tilted economic balance of power, my Swedish housemates constantly complained about the inefficiency of Norwegian society and how backward the culture was. I found most Norwegians to be delightful people who were laid-back, even bubbly, in comparison with the reserved, hyper-controlled Swedes. “You just like them because they’re almost Americans,” the Swedes snapped back. Indeed, there’s some truth to this. From their loud sense of humor to their lust for giant customized SUVS, living among Norwegians sometimes felt like being stateside. The Swedes, meanwhile, still viewed their Scandinavian cousins with a sense of cultural superiority."

Det kan være verdt å lese hele artikkelen i Slate.com. Som bygger på en enda litt lengre versjon i The Billfold.