fredag 16. november 2012

Disruptive educaton 2012

Tidligere denne uken var det en stor konferanse om "Disruptive Education" på Fornebu med deltagere fra både skoleverket, høyere utdanning, læremiddelprodusenter, private bedrifter og politikere. Og naturligvis var det mange der som driver med fjernundervisning i ulike varianter i og med at hovedarrangøren var NFF, Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning.

Høydepunktet for mange var nok en totimers seanse med innledning og spørsmål og svar med Clayton Christensen, verdens fremste innovasjonsforsker med disruptive innovasjoner som sin spesialitet. Han var dessverre ikke i salen fysisk, men en live videosesjon gir nesten samme opplevelse. Vi som har hørt ham før får en god del i reprise om disruptiv innovasjon i andre bransjer, men analysen hans om hvorfor vi har en "broken model" i utdanningssystemet er veldig interessante.

Et helt nytt bekjentskap for min del var Riel Miller fra UNECO som trakk opp noen av de store linjene når det gjelder hva overgangen til et kunnskapssamfunn betyr. Den vanlige forestillingen er at både skoler og universiteter blir stadig viktigere i et kunnskapssamfunn, men Miller stilte det kjetterske spørsmålet om det er slik at læring blir så innvevd i alt det andre vi gjør at tradisjonelle utdanningsinstitusjoner kan bli mindre viktige enn før. Uten at jeg tror han svarte på sitt eget spørsmål er det i hvert fall slik at dette tankeeksperimentet kan gjøre det lettere å se behovet for læringstrategier på andre arenaer, for eksempel i arbedislivet.

En annen internasjonal guru som innledet var Matthew Fraser, en av forfatterne bak boken Throwing Sheep in the Boardroom (jeg har tidligere møtt den andre forfatteren, Soumitra Dutta, og blogget om han her da han skrev om hvordan ledere bør bruke sosiale medier). Matthew Fraser holdt et foredrag som tok for seg digitaliseringens disruptive kraft i musikk- og forlagsbransjen, og beskrev hvorfor og hvordan utdanningsbransjen vil gå samme vei.

Jeg må også nevne VGs redaktør Torry Pedersen. I motsetning til mange andre som snakker om disruptiv innovasjon som kan komme en gang i fremtiden, er Torry Pedersen en leder som står midt oppe i det. Det er en krevende og til dels ubehagelig omstilling der mange arbeidsplasser forsvinner. Og det er gjerne slik at når man tror at det verste er over så kommer endringene enda raskere og behovet for omstilling blir enda større. Jeg tror VGs erfaringer med å omstille en konservativ papiraviskultur til å bli en ledende tjenesteinnovatør på en digital hovedplattform er veldig relevante for mange andre.

Torry Pedersen minnet om at mens mennesker blir stadig eldre så får produktene kortere og kortere levetid. Da gjelder det å utvikle nye produkter og tjenester i et stadig raskere tempo. En bedrift som skal klare dette kommer til å gjøre feil og må ha en kultur som tåler feil. Utfordringen i følge Torry er ikke å hindre feil, men å "feile billig" slik at man har råd til å ha en kultur der det er lov å ha ideer. For, sier Torry Pedersen: "de beste ideene kommer alltid fra feil folk".

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar