torsdag 8. november 2012

Klyngeworkshop om smart energi

Torsdag var jeg med på en spennende klyngeworkshop i Strømstad, arrangert av NCE Smart Energy Markets som holder til i Halden. NCE står for Norwegian Centers of Expertise, og er betegnelsen på en type satsing Innovasjon Norge har for å utvikle regionale næringsklynger. Jeg har en sterk tro på at det ut av kompetansen og innovasjonskraften i slike kunnskapsklynger kan komme mye verdiskaping både i eksisterende og i nye bedrifter.

Det er i alt 12 slike NCE-klyngesatsinger i Norge. Den i Østfold samler bedrifter og forskningsvirksomheter som driver med smarte løsninger for energihandel og energitransport. Målet med en slik klyngeworkshop som ble gjennomført i dag er å gjøre opp status, utveksle erfaringer og diskutere fremtid. En viktig del av dette er å få fram ideer til nye innovative tjenester i skjæringspunktet mellom energikompetanse og ikt-kompetanse, og å diskutere hva slags forskings- og innovasjonsprosjekter man skal prøve å få til sammen.

Den første tiden etter at denne klyngesatsingen startet for noen år siden var det en håndfull ildsjeler som kom på møtene. I dag var det fullt hus på konferansen, med både ordførere, bedriftsledere og professorer i salen, og et meget bra program. NCE Smart Energy Markets har knyttet til seg noen veteraner fra norsk teknologibransje, som tidligere leder i Ericsson Norge Tor Frydenberg, Per Bakseter som ledet Tieto Enator i Norge og Bernt Bremdal som har ledet CognIT. Leder for styringsgruppen i NCE Smart Energy Markets er Knut H. Johansen, en seriegründer som blant annet grunnla softwareselskapet Navita, som nå eies av britiske Brady plc.

Knut H. Johansen holdt et flott innlegg om hvordan man bygger "vertskapsattraktivitet", det som gjør at talenter og bedrifter utenfra synes det er interessant å komme og etablere seg. Han tok utgangspunkt i at den viktigste motoren i det som har skjedd i Halden er forskningen ved Institutt for Energiteknikk (IFE), der han også selv jobbet som forsker. Flere prosjekter der har resultert i spin-outs som har blitt til vellykkede ikt-bedrifter som har levert programvare og tjenester til energibransjen.

Forskningen ved atomreaktoren i Halden har skjedd i regi av et OECD-prosjekt, med bred internasjonal deltagelse, og Knut Johansen minnet om at denne har gitt Halden en unik kompetanse når det gjelder å ta imot og integrere utenlandske forskere på arbeidsplassen og i lokalmiljøet. Det er en viktig styrke å bygge videre på. En slik praktisk kompetanse på internasjonalisering kan gi noen viktige konkurransefortrinn i dag. Forskningsinstitutter som IFE er i det hele tatt en viktig ressurs i en klyngesatsing fordi de både gjennom sin langsiktige forskning og sine internasjonale relasjoner bidrar med å bygge vertskapsattraktivitet på noen av de områdene dette er vanskeligst å få til.

Et annet forhold deltagerne i denne klyngen i Halden virker svært bevisst på er at muligheten til å bygge opp den kompetansen de etter hvert har fått på energihandel ikke oppstod tilfeldig i et tomrom. En viktig årsak til at vi har verdensledende miljøer på energihandel er at Norge var et foregangsland når det gjaldt å liberalisere energimarkedet. Norge innførte konkurranse i energimarkedet i Energiloven av 1990.. Da kunne kundene selv velge sin strømleverandør, en mulighet som kom i andre land langt senere. Men fordi en tilsvarende avregulering ville komme i flere land etter hvert, fikk vi i Norge mulighet til å høste erfaringer og utvikle kompetanse mye tidligere enn andre, noe som har bidratt til å gi både norsk energimarkedsaktører og leverandørene av ikt-systemene et konkurransefortrinn.