mandag 12. november 2012

Friskoler er bra også for offentlige skoler

Under overskriften "Konkurranse mellom skoler gir bedre resultater" har Forskning.no en interessant artikkel om en ny svensk forskningsrapport som har sett på om veksten i antall friskoler i Sverige, fra 38 i 1993 til 396 i 2009, har påvirket resultatene i både de private og de offentlige videregående skolene.

For oss som tror at mangfold og konkurranse ikke er et nullsumspill, men at gamle monopolister kan få ny motivasjon av å konkurrerer, er dette  hyggelig lesning. Forskning.no skriver:

"Konkurransen gir mer insentiv til forbedring, og har gitt svenskene bedre skoleresultater, konkluderer forskere. Resultatene gjelder for alle elevene i kommuner med friskoletilbud, uavhengig om de gikk på friskole eller offentlig skole."

Det interessante her er med andre ord at i de svenske kommunene som har et stort tilbud av friskoler er resultatene bedre i både de private og de offentlige skolene enn i kommuner med få friskoler. Konkurransen skaper ikke et nullsumspill der det offentlige tilbudet taper på bekostning av det private, men begge blir bedre. Akkurat slik Kristin Skogen Lund og undertegnede skrev om i en kronikk i Dagens Næringsliv i september der vi sammenlignet med hvordan NRK fikk et kvalitetsløft etter at TV2 ble etablert.

Rapporten det her er snakk om er utgitt av det svenske Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), et forskningsinstitutt under Arbetsmarknadsdepartementet som både finansierer forskning og gjennomfører forskning i egen regi. Selve rapporten, Working Paper 2012-19, heter:  "Independent schools and long-run educational outcomes – evidence from Sweden´s large scale voucher reformog er på engelsk, men det finnes også en svensk og litt forkortet oversettelse, Rapport 2012:17, som heter "Har den växande friskolesektorn varit bra för elevernas utbildningsresultat på kort och lång sikt?Samt en pressemelding med overskriften: Fler friskolor förbättrar elevers resultat

Ulike land har ulike skolesystemer og man kan naturligvis ikke automatisk generalisere på bakgrunn av den svenske versjonen av et friskolesystem. Vi trenger forskning om skoleresultater basert på norske forhold, men den norske forskningen på effekten av private skoler ble dessverre stoppet av den rødgrønne regjeringen i 2006. Hadde den fått forsette kan det nok hende den ville konkludert på samme måte som den svenske rapporten. Her står det i konklusjonen at:

"Vi kan konstatera att en ökning av andelen friskoleelever förbättrar både det genomsnittliga utbildningsresultatet i slutet av grundskolan och på lång sikt även gymnasiebetyg, universitetsstudier och antal utbildningsår. Vi kan vidare visa att dessa effekter är mycket stabila i förhållande till ett antal möjliga problem, som till exempel betygsinflation och olika trender i utfallsvariablerna före reformens genomförande. Intressant nog verkar det som om dessa positiva effekter först och främst beror på spridnings- eller konkurrenseffekter och inte att friskoleelever vinner betydligt mer än elever på kommunala skolor".

Næringslivet trenger gode offentlige skoler. Det er her flertallet av elevene går, og slik vil det også være i fremtiden. Derfor ville det vært svært bekymringsfullt om et økt innslag av private skoler bidro til en forvitring av det offentlige skoletilbudet og dårligere resultater. Men slik er det ikke. Denne svenske forskningsrapporten viser at flere aktører og mer mangfold bidrar til å heve kvaliteten på de offentlige skolene.