torsdag 22. november 2012

Klimaforhandlingene på 83 sekunder

Har du problemer med å forstå hvilke land som mener hva i klimaforhandlingene? Og hvorfor de mener det? Forskningsinstituttet Cicero - Senter for klimaforskning, har laget en enkel video som forklarer hele klimaforhandlingenes historie, fra 1992 til i dag, på 83 sekunder.På Ciceros nettsider kan man også finne videoene der "Concerned kittens" forklarer drivhuseffekten, laget av det kreative teamet PetPunk fra Litauen.