onsdag 21. november 2012

Teknologiskolen på Hundsund

Budstikka, lokalavisen i Asker og Bærum, har en flott baksidesak (kun på papir foreløpig) i dag om et konkret samarbeidsprosjekt mellom skole og næringsliv ved Hundsund Ungdomsskole på Snarøya. Bildet i avisen er tatt da Ordfører Lisbeth Hammer Krog var på besøk hos rektor Nina Fjeldheim på Hundsund, sammen med administrerende direktør i konsulentselskapet Terramar, som er en partner i prosjektet.

Prosjektet heter "Digitale sprell" og har handlet om at 113 åttendeklassinger har tatt i bruk verktøy og arbeidsmetoder slik de brukes i en moderne norsk kunnskapsbedrift. Terramar har prosjektstyring og prosjektledelse som sin kjernekompetanse og i tre uker har de lånt ut syv ansatte som har vært veiledere for elevene. Budstikka skriver:

"I tre uker jobbet de tett, konkret og digitalt sammen i matte, livssyn og samfunnsfag. Elevene måtte kjapt fordele oppgaver i små grupper. Alle hadde felles digital tilgang til å sjekke hva de andre drev med. En spørreundersøkelse viser at 80 prosent av Hundsund-elevene mener at opplegget var veldig bra."

Terramar-sjef Pierre Bastviken erkjenner at Terramar også har en egeninteresse når det gjelder å motivere flere elever til å satse på realfag. Bedriften vil trenge flere ansatte i årene som kommer og det å hjelpe skoler i nærmiljøet ser de som en god langsiktig investering i å øke interessen for den type problemløsning bedriften driver med. Og det å kombinere egennytte og samfunnsansvar ved å bidra til flere motiverte elever i ungdomsskolen er veldig positivt.

Nå er det ikke helt tilfeldig at dette skje akkurat på Hundsund Ungdomsskole. Fra i år er Hundsund en såkalt "teknologiskole" der ungdom fra hele kommunen har kunnet søke seg inn. På nettsidene sine beskriver de teknologiskolesatsingen slik:

"Høsten 2012 ble Hundsund ungdomsskole Norges første teknologiskole for ungdom. Skolen satser på temabasert undervisning med fokus på teknologi, samarbeid med næringslivet og innovativ pedagogisk bruk av digitale verktøy. Skolen gjennomfører "flipped classroom" i alle fag."

Det kom mange flere søknader enn det var plasser ved skolestart i høst. Hundsund Skole har fått med seg flere lokale teknologibedrifter fra Fornebu og Lysaker som samarbeidspartnere i sitt arbeid med teknologiskolen og kommunen har som skoleeier naturligvis også vært en helt avgjørende støttespiller for å få dette til. Satsingen fått stor oppmerksomhet gjennom en rekke ulike medieoppslag, blant annet et flott innslag på NRK-TV om hvordan man kan bruke lære teknologi gjennom å jobbe med programmering av roboter i timene.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar