lørdag 10. november 2012

Reell arbeidsledighet i Europa

Daily Chart i The Economist
Om måten vi måler den offisielle arbeidsledigheten i et land gir et godt bilde av hvor stor undersysselsettingen er, har lenge vært et omdiskutert tema. Ulike måter å "gjemme bort" ledighet gjør det også vanskelig å sammenligne hvor mange som egentlig er uten jobb i ulike land.

Grafen til høyre er fra The Economist og gjør et forsøk på å gi et bilde av den reelle undersysselsettingen (underdeployment) i ulike land i Europa. Som en ser er det stor forskjell på de offisielle tallene og denne måte å beregne hvor mange det er som kan jobbe, men ikke er i arbeid. Det er langt færre offisielt arbeidsledige i de fleste land, men forskjellen på dette avviket er forbausende stor mellom ulike land.

Norge ligger for eksempel nederst på listen både når det gjelder offisielle tall og reell undersysselsetting, men er blant landene med størst forskjell. det er rundt tre prosent ledige i Norge i følge de offisielle tallene, mens dette forsøket på å beregne reell ledighet viser et tall på tett under ti prosent. Også Østerrike og Sveits, land med lav offisiell ledighet er i samme situasjon. I følge denne oversikten er det en reell undersysselsetting i Sveits på over 20 prosent, noe jeg synes høres veldig høyt ut, men som kanskje kan ha noe med den høye andelen arbeidsinnvandrere der.

En del land som papiret har langt høyere offisiell arbeidsledighet enn Norge er ikke fullt så forskjellige når vi ser på denne grafen med reell undersysselsetting. Land som Tyskland, Sverige, Danmark og Frankrike har også høyere reell ledighet enn de offisielle tallene, men avviket er langt mindre, slik at den reelle ledigheten i alle disse landene er beregnet til mellom 10 og 15 prosent.

Når det gjelder de landene som sliter mest med gjeld i Europa, har de svært høy arbeidsledighet uansett hvilken måte man måler det på. Spania, Hellas Portugal og Irland ligger høyt uansett hvordan man måter, men det er naturligvis litt høyere reell ledighet enn de offisielle tallene viser. Det landet som virkelig skiller seg ut negativ her er Italia, der det offisielle ledighetstallet på ti prosent naturligvis er høyt, men der den reelle undersysselsettingen er beregnet til omkring 23 prosent. Det betyr at det bare i Italia er fire millioner flere mennesker som reelt sett er ledige enn det den offisielle statistikken fanger opp.