søndag 11. november 2012

Nettaviser vs Google

Det pågår en ganske interessant tautrekking i flere europeiske land mellom Google, som er blitt rike på å hjelpe oss finne fram på nettet ved å skaffe lenker til interessante nettsteder, og redaksjonelle nettmedier som mener de får stadig dårligere betalt for å produsere det innholdet Google tjener penger på å lenke til. I følge en artikkel i New York Times vil nettavisene nå ha betalt for dette:

"A bill working its way through the German Parliament would enable publishers to collect a fee from Google and other search engines and news “aggregators” when they display excerpts from news articles alongside links to newspaper and magazine Web sites. This week, President François Hollande of France threatened Google with similar legislation unless it came up with a way to compensate news sites by the end of the year. Last week, publishers in Italy said they would also lobby for such a law."

En slik lovpålagt plikt til å betale nyhetsmedier for å kunne lenke til innholdet deres, eller "Google Tax" som noen kaller det, har en parallell i rettighetsorganisasjoner som ivaretar musikeres interesser og krever inn penger når musikk spilles på radio, TV og offentlige steder, og fordeler pengene til artistene. Et tilsvarende system har vi i Norge for rettigheter knyttet til kopiering av bøker, artikler og andre åndsverk, som reguleres av rettighetsorganisasjonen Kopinor

Å bruke et slik regime for å kreve inn penger for å lenke til åpne nettsteder på internett,  nettsteder som lever av å ha høyest mulig trafikk, er en på mange måter pussig utvikling. Det er pussig  fordi Google-trafikk står for en veldig stor andel av trafikken til mange av disse nyhetsnettstedene som risikerer å miste inntekter. Men det er også helt  i strid med den diskusjonen mange land har om hvordan man skal liberalisere og modernisere rettighetslovgivningen for å bringe den mer i tråd med dagens digitale virkelighet. En virkelighet der lenking og deling av innhold som ligger åpent på nettet, blant annet via sosiale medier, er det normale.

Mediebloggen Monday Note har dessuten en annen og viktig innvendig mot forestillingen om at Google lever av å utnytte nettavisenes journalistikk. I følge blogposten i Monday Note er andelen google-søk som ender opp med at man klikker på lenken til en redaksjonell nettavis langt lavere enn man ofte tror. 

"In the Google universe — currently about 40 billion indexed pages –, coming from media amount to a small fraction. It is said to be a low single-digit percentage. To put things in perspective, on average, an online newspaper adds between 20,000 and 100,000 new URLs per year. Collectively, the scale roughly looks like millions of news articles versus a web growing by billions of pages each year."

Monday Note viser hvordan Google News er en ganske liten tjeneste, men at Google steg for sted bygger opp dedikerte nettsteder for søk i store databaser, nettsteder som Google Patent Search for patenter, Google Scholar for forskingspublikasjoner og Google Flight Search for flyruter. Det handler om "big data", en utvikling der søketeknologi lar oss finne fram til og koble relevant informasjon i det store fjellet av data som er i ferd med å bli tilgjengelig. I denne sammenhengen er annonseinntektene fra nyhetsmedier svært beskjedne, og vil bli enda mindre viktige fremover, i følge Monday Note. At en "Google Tax" skal kunne redde nyhetsmedier som ikke tjener penger er derfor ikke særlig realistisk. Monday Note skriver:

"Legacy media must deal with a harsh reality: despite their role in promoting and defending democracy, in lifting the veil on things that mean much for society, or in propagating new ideas, when it come to data, news media compete in the junior leagues. And for Google, the most data-driven company in the world, having newspapers articles in its search system is no more than small cool stuff."