mandag 5. november 2012

Bruk av mobilt internett på jobb

Det kom noen nye statistikker fra Statistisk Sentralbyrå for et par uker siden om ansattes bruk av internett i bedrifter i ulike bransjer i privat sektor. SSB måler regelmessig ulike ting som har med bruk av it og internett å gjøre, i både privat sammenheng og i arbeidslivet.

Noe av det man måler slutter på et tidspunkt å være interessant fordi "alle har det", slik det nå er med mobiltelefoner eller tilgang til internett. Samtidig er det fortsatt interessant å måte hva slags tjenester vi bruker på nettet eller i hvilke situasjoner vi har tilgang til disse tjenestene. En ny undersøkelse fra SSB har funnet ut hvor mange foretak i privat sektor som tilbyr de ansatte en mobil tilkobling til internett mens de er på jobb. Grafen over viser hvor stor andel av bedriftene i ulike bransjer som tilbyr dette til minst halvparten av sine ansatte.

Som man ser av grafen er det over 80 prosent av bedriftene innen bransjen informasjon og kommunikasjon og over 60 prosent innen engroshandel som lar de ansatte bruke internett mobilt (på smarttelefon eller laptop) på jobb. Innenfor detaljhandel og reiseliv er situasjonen helt annerledes. Der har under ti prosent tilgang til nettet mobilt.

Jeg vil tro at denne store forskjellen mellom ulike bransjer i noen grad skyldes helt ulikt jobbinnhold og at noen typer jobber ikke så lett lar seg kombinere med internettbruk. Men jeg tror dette bare er en del av forklaringen. Mest sannsynlig er det også noen ganske store ulikheter når det gjelder både holdninger og tilgang til verktøy som gjør jobben enklere. Det som i informasjons- og kommunikasjonsbransjene blir sett på som naturlige og nødvendige verktøy man trenger for å gjøre jobben sin effektivt blir sannsynligvis fortsatt sett på som unødvendige distraksjoner i en del andre bransjer.