tirsdag 20. mars 2012

Nedgang i avisenes annonsesalg i USA

På den utmerkede mediebloggen til Alan D. Mutter fant jeg en interessant sak om utviklingen i annonsesalget i papiravisene i USA. Det er Newspaper Association of America som publiserer tallene, det har de gjort siden 1950. Tabellen som viser utviklingen ligger ute på hjemmesiden deres, men de sender ikke akkurat ut pressemeldinger om tallene. Grafen til høyre viser hvorfor.

Det totale annonsesalget i 2011 var på 23,9 milliarder dollar, en nedgang på 7,3 prosent fra året før og det laveste nivået siden 1984. Nå er dette en sammenligning av nominelle tall, justert for inflasjon er tallet for 2011 egentlig halvparten av nivået i 1984, i følge bloggen til Allan D. Mutter. Det er ikke lenger siden enn 2005 at det ble satt ny rekord for salg av annonser i papiraviser med et salg på 49,4 milliarder dollar. I løpet av bare seks år er dette tallet halvert og helt andre aktører har overtatt mye av disse inntektene:

" The combined print and digital sales reported by the trade association for last year are less than half of the all-time sales peak of $49.4 billion achieved as recently as 2005. (...) The combined ad sales for all the newspapers in the United States last year were equal to only two-thirds of the sales of a single digital competitor, Google, whose annual revenues were $37.9 billion."

Bloggen til Mutter har også et par andre veldig interessante refleksjoner om inntektsutviklingen i de tradisjonelle avisene. Det er jo ikke slik at det er mindre reklame i verden enn tidligere, men den finnes andre steder enn i papiravisene. Mye er på internett, men hvis vi skal tro tallene fra Newspaper Association of America så er det ikke først og fremst papiravisenes nettsider som vinner på denne utviklingen, Det er helt andre aktører på internett som lykkes med å dra inn annonseinntekter. Mutter skriver:

"The only category where sales increased at newspapers in 2011 was digital, where revenues grew 3.1% in the fourth quarter and 6.8% for the 12 months to produce $3.2 billion in annual sales. Though publishers say they are focused on building digital revenues to offset the steady decline that has eroded print advertising since 2005, their digital sales are dwarfed by the competition. (...)  Full-year Internet statistics have not been published by the IAB for 2011, but this much is known: The $26 billion in sales achieved by the online industry in 2010 surpassed total newspaper advertising revenue 12 months ago. Digital sales at newspapers are even trailing the adolescent Facebook, which sold $3.7 billion in advertising in 2011."