søndag 18. mars 2012

Universitetene med best omdømme

World Reputation Rankings 2012
En av de mest siterte rangeringene av verdens beste universiteter heter Times Higher Education (THE) World University Rankings. Hver høst kommer de med en ny liste over de 400 beste universitetene i verden, basert på en rekke ulike kriterier. I følge denne listen er for eksempel Universitetet i Oslo nr 181 og Universitetet i Bergen er nr 191 i verden. Best i Norden er Karolinska Institutet på 32. plass.

Som en ny spin-out av den store undersøkelsen har Times Higher Education laget World Reputation Rankings 2012, en undersøkelse som utelukkende måler hvilke universiteter akademikere selv mener er de beste i verden. Mange akademikere er jo ganske kritiske i forhold til alt det andre som måles og hvordan man veier de ulike komponentene i forhold til hverandre, så en ren akademikervurdering av andre akademiske institusjoner er jo derfor interessant.

World Reputation Rankings 2012 rangerer de 100 beste universitetene i verden basert på det 31 000 akademikere i 149 land har svart i en stor undersøkelse. Respondentene er bedt om å nevne opp til 15 ledende universiteter innenfor sitt fagområde, både når det gjelder forskningskvalitet og utdanningskvalitet, men der forskning teller dobbelt så mye som undervisning i sluttresultatet. Noe som burde favorisere ledende forskningsuniversiteter. Det er god spredning på land og verdensdeler og også når det gjelder fagdisipliner blant de som har svart. Nettsiden til Times Higher Education sier blant annet dette om metoden:

"In the Academic Reputation Survey used by THE, scholars are questioned at the level of their specific subject discipline. They are not asked to create a ranking or requested to list a large range of institutions, but to name just a handful of those that they believe to be the best, based on their own experience (no more than 15 universities from a list of more than 6,000)."

Ikke overraskende er listen dominert av kjente universiteter i USA. Harvard er helt øverst foran sin gode nabo og konkurrent MIT i Boston. Så følger Cambridge University i England på tredje plass. Deretter kommer to andre naboer, Stanford og Berkeley fra San Fransisco. Og på sjette plass kommer Oxford University i England.

Etter disse seks, som alle er innenfor 70 prosent av Harvards poengsum, er det et sprang ned til de øvrige på listen Her er kanskje det mest interessante at Tokyo universitet har kommet seg opp til en åttende plass, et godt eksempel på at asiatiske universiteter nå er på vei oppover på disse rangeringene. Ellers er det mye amerikansk i toppen, blant annet Princeton, UCLA, Yale, Caltech (som var på første plass på totalrangeringen til THE sist), Michigan, Chicago, Columbia og Cornell, men også med Imperial College (UK) og University of Toronto (Canada) høyt på listen.

Best i Europa utenfor UK er det sveitsiske teknologiske instututtet ETH Zürich på 22. plass. Og best i Asia utenfor Japan er National University of Singapore på 22. plass. Best i Kina er Tsinghua University i Beijing på 30. plass. Hva så med Norden og Norge? Norden er representert med tre universiteter på denne listen. Den er Karolinska Institutet som er plassert i intervallet 51-60 (det er så små forskjeller at de har valgt å ikke plassere mer nøyaktig), Uppsala Universitet er plassert mellom 71-80 og Lunds Universitet er mellom 81-90.

Noe norsk navn er det ikke på denne listen. Nå kan man naturligvis hevde at det ikke er lett for små land med en liten brøkdel av verdens befolkning å hevde seg på lister over de 100 beste i verden, men det at både Sverige og Sveits har tre universiteter blant de 100 i verden med best omdømme viser jo at det er fullt mulig å hevde seg i toppen. Nederland har for øvrig fire universiteter på denne listen, Belgia ett og Israel to blant de 100 beste. Minst et universitet i Norge burde kunne klare å ta steget opp blant de 100 universitetene som akademikere selv rangerer som de beste.