torsdag 8. mars 2012

Kunnskapsbasert i Drammen

Word Cup på Bragernes Torg i Drammen
Jeg er på mye interessante møter og besøk for tiden, og ligger vel et par dager på etterskudd med blogginnlegg om alt det jeg er med på. Men her er i hvert fall en liten løypemelding fra et seminar om innovasjon hos Nofas AS i Drammen på onsdag. Seminaret var plassert slik at det var mulig å kombinere det med Word Cup i sprint som foregikk rett utenfor døren i Drammen sentrum da seminaret var slutt.

I tillegg var de så heldige å få Erna Solberg på besøk. Hun deltok for å lære mer om forskning og innovasjon i praksis i næringslivet, og hvordan næringspolitikken kan forbedres for å i enda større grad fremme innovative vekstbedrifters utvikling. Rammen var med andre ord helt ideell for en interessant dag med både store kunnskapsprestasjoner og idrettsprestasjoner på programmet.

Seminaret hos Nofas ble også en god bekreftelse på hvor viktig det er å ha en strategi for å bli mer attraktiv, enten man er en by eller en  bedrift. Utfordringen er å gjøre noe tydelig som bidrar til  trekke bedrifter, talenter og innovatører til seg. Ordfører Tore Opdal Hansen snakket om Drammens ambisiøse fremtidsplaner i forhold til å utvikle attraktive boområder, utvikle transportinfrastrukturen og trekke til seg fremtidsrettet og kunnskapsbasert næringsliv. Drammen by har utviklet seg enormt de siste årene og har fått til mye av det de bestemte seg for å få til. Fra å være et sted veldig mange snakket negativt om er det blitt en by som er blitt kjent for å snu den negative utviklingen og bli et attraktivt sted å bo og jobbe. Men i følge ordføreren stopper ikke utviklingen her. Drammen har nye planer og en løpende prosess i forhold til å diskutere nye muligheter. Og er veldig klare til å være med i konkurransen om å trekke til seg flere kunnskapsbedrifter.

Og der er her Nofas kommer inn i bildet. Det er akkurat denne typen veldig kunnskapsintensive bedrifter som alle byer i Norge ønsker seg flere av. Da Dagens Næringsliv nylig skulle skrive om en bedrift som satser bevisst på å ha ansatte med doktorgrader fant de frem til Nofas og skrev om at 7 av 38 ansatte der har en doktorgrad (de fleste av de øvrige har en mastergrad). Alle denne kunnskapen og erfaringen - flere i bedriften har jobbet i forskningsavdelingene i store teknologibedrifter - brukes til å jobbe sammen med bedrifter for å få til to ting: For det første å utvikle en helhetlig forsknings- og innovasjonsstrategi for bedriften de jobber sammen med. Og for det andre å prøve å finne gode offentlige og private finansieringkilder til forskningsprosjektene slik at de blir realisert.

Målestokken på om man trenger denne type kompetansebedrifter som hjelper andre til å lykkes med sin forskning og innovasjon er resultatene. Og det er det markedet, det vil si kundene, som avgjør. På seminaret hos Nofas fikk vi blant annet høre hvordan teknologibedriften Eltek har brukt Nofas metodeverk og kompetanse i sin egen porteføljestyring av innovasjonsaktivitetene, og identifisert noen nye muligheter i tilgrensende bransjer til telekom der de er verdensledende fra før. Det som er kjent kunnskap eller en etablert teknologi et sted er ikke alltid så godt kjent et annet sted. Og det er ikke alltid man trenger å ha alle de smarteste hodene selv. Mange ganger er innovasjon minst like avhengig av at man har de mest kompetente partnerne.