tirsdag 20. mars 2012

Kunnskapsbasert i Telemark

Imatis - a game-changer in healthcare
Tirsdag var jeg en tur i Skien for å delta på NHO Telemarks årskonferanse og holde en innledning om viktigheten av å investere i kunnskap, forskning og innovasjon. Grenland er (i likhet med Kongsberg som jeg blogget om for noen dager siden) et svært takknemlig sted å snakke om betydningen av å bygge sterkere kunnskapsklynger De lever midt oppe i en transformasjonen der den industrielle kompetansen de tar med seg er verdifull når regionen nå skal utvikle fremtidens kunnskapsbaserte bedrifter.

Et av temaene på denne årskonferansen var innovasjon i samspill mellom privat og offentlig sektor, blant annet for å løse utfordringene i en eldreomsorg som kommer til slite med knapphet på arbeidskraft og utfordringer med å trekke til seg all den kompetansen man trenger. NHO-president Kristin Skogen Lund og KS-direktør Sigrun Vågeng fremførte sammen en svært god beskrivelse både av problemene og de mulighetene vi har i Norge hvis utnytter kompetansen og samarbeider bedre.

Men det aller mest spennende på denne årskonferansen var en serie korte bedriftspresentasjoner som synliggjorde noen glimrende eksempler på hva slags nye og ambisiøse kunnskapsbedrifter som nå vokser frem i Telemark. For eksempel Imatis som på nettsiden presenterer seg som "a game-changer in healthcare". Røttene sine har de i industrien der de laget it-styringssystemer, men i dag er de med på å skape digitale sykehus. Imatis har vært med på å utvikle St. Olavs Hospital og nye Akershus Universitetssykehus og de har også en rekke kunder utenfor Norge. blant annet nye Royal Adelaide Hospital i Australia. Imatis lager rett og slett softwareprodukter og tjenester som muliggjør bedre kompetanseutnyttelse og mer innovasjon i både helsesektoren og omsorgssektoren.

En annen spennende bedrift som fortalte om seg selv var Novelda. De lager elektroniske brikker på størrelse med hodet på en fyrstikk, men som inneholder både sensorer og teknologi for å sende trådløse signaler, og de kan kobles til internett. Dermed kan disse bitte små brikkene brukes over alt der det er interessant å monitorere data i sanntid, også på steder der man har veldig lite plass, som på organer i kroppen. Helsesektoren er en opplagt kandidat, men på en egen nettside lister Novelda opp en rekke "Explore Application Ideas", det vil  si ideer til fremtidige innovasjoner på en rekke ulike områder de foreslår at andre kan utforske. Så leverer Novelda, som har røtter i forskning ved UiO og hovedkontor i Kvitseid i Telemark, teknologien som gjør det mulig.

Den aller største overraskelsen for min del var fortellingen om Asap Norway, som jeg ikke hadde hørt om før. De lager et bedre  tilpasset og mer hygienisk laken til fødeavdelinger på sykehus. Det høres banalt ut, men inkluderer satsing på et forskningssamarbeid med Sintef der de har forsket seg frem til at supertynt og superabsorberende nytt laken. Administrerende direktør Astrid Skreosen holdt et fyrverkeri av et innlegg om sin reise fra å være hjelpepleier ved fødeavdelingen på Skien Sykehus, der hun fant et problem hun ville løse som handlet om både helserisiko og økonomi, og som endte med at hun ble industrileder i en bedrift som har ambisjoner om å selge laken til hele verden. Denne flotte videoen på YouTube viser hva Asap Norway har fått til og hva de nå går løs på når produksjonen kommer i gang:Disse tre gründerbedriftene er forskjellige i den forstand at de lager helt ulike produkter og har oppstått i ulike kompetansemiljøer, men de har også noen veldig viktige fellestrekk. Alle tre har vært opptatt av å løse konkrete utfordringer i samfunnet gjennom å kombinere forskningsbasert kunnskap med praktisk erfaring og problemløsningsevne som har resultert i et innovativt nytt produkt. Alle tre viser også, på litt ulike måter, at et godt samspill mellom offentlig og privat sektor er en nøkkel til å lykkes med innovasjon. De har alle et stort potensial når det gjelder å lykkes utenfor Norge, men for å klare det er det en stor fordel å også ha et hjemmemarked der en leter etter nye og innovative produkter og tjenester når en skal møte helse- og omsorgsutfordringene i årene som kommer.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar