torsdag 15. mars 2012

Grow 2012 - innovasjon i Bergen

Utdeling av priser til vinnerne av Venture Cup
I dag har jeg vært i Bergen og innledet på Grow 2012, den store innovasjonskonferansen til Business Region Bergen. Bak dette står Bergen kommune og de andre kommunene i Bergensområdet, med en ambisjon om at de:

"...innen 2025 skal bli en ledende region i Norge på kunnskapsbasert, bærekraftig næringsutvikling innen de næringene hvor regionen har spesielle fortrinn."

Det er en ambisiøs og god målsetting som både sier noe viktig om å satse på eksisterende sterke næringsklynger og om å satse spesielt på å utvikle det kunnskapsbaserte næringslivet. Programmet på konferansen bygget godt opp under en slik kunnskapsbasert profil. Her var det både utdeling av priser til studentbedrifter som har deltatt i Venture Cup, flere foredrag der åpen innovasjon var et viktig budskap og et veldig morsomt foredrag av en svenske som vil bygge et hus på månen.

Jeg fikk ikke vært til stede på alt, men litt fikk jeg med meg og jeg vil gjerne fremheve to virksomheter jeg tror kan bli spennende å følge med på fremover. Den ene er Stormfjord som vant Bergen Kommunes etablererpris. De holder til i Bergen og Stavanger og er et lite softwareselskap som er har spesialisert seg på 3D datavisualiseringer som kan brukes til monitorering, opplæring, trening og simulering i ulike bransjer, for eksempel oljeindustriens behov for å visualisere installasjonene på havbunnen. Stormfjord samarbeider tett med utdannings- og forskningsinstitusjoner, blant annet ved å veilede studenter som skriver masteroppgaver.

Den andre jeg må nevne er Dagfinn Bach i Bach Technology, som står bak tjenesten Music DNA, en pakke med musikkteknologiapplikasjoner som gjør det lettere for folk å identifisere, analysere og utvikle musikk. Dagfinn Bach tok forsamlingen med på en spennende fortelling om hvordan et tett forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale partere har vært en kjerne og hvordan den underliggende teknologiske utviklingen med bl. a. Moores lov, har gjort at søke- og analysejobber man for få år siden trodde ville være helt umulig, i dag lar seg gjennomføre lett.

Det virker som det spirer og gror ganske godt i Bergensregionen og ikke alt handler om olje og gass. De har blant annet en interessant medieteknologiklynge der TV2 naturligvis er en svært sentral aktør og der bedrifter som StormGeo og Vizrt har sitt opphav. Medieklyngen diskuterer både samlokalisering med hverandre og en løsning i samarbeid med Universitetet i Bergen. Alt tyder på at det er sådd noe her som gjør at det vil dukke opp flere nye spennende grunderbedrifter framover.