tirsdag 13. mars 2012

Innovasjon i Helse Vest

Blogg i vest
Torsdag i forrige uke var jeg invitert til å holde en innledning  om innovasjon på et styreseminar i Stavanger for alle foretaksstyrene under Helse Vest. I tillegg til styret i det regionale helseforetaket Helse Vest, som ledes av Oddvard Nilsen, deltok de underliggende styrene, det vil si (fra nord til sør):  Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Stavanger. Samlet leder de en organisasjon med omlag 26 000 ansatte og en omsetning på 20 milliarder kroner i året.

Temaet for styreseminaret var innovasjon i Helse Vest. Man kan nok diskutere verdien av å hente noen helt utenfra for å snakke om innovasjon innenfor helse, men jeg bidro forhåpentligvis til at styrene kunne løfte blikket litt og se det de gjør i en litt større sammenheng. Det er et felles bakteppe av globalisering, teknologiutvikling og demografiske endringer som i dag er påvirker alle bransjer og virksomheter, men helsesektoren har i tillegg noen særlige utfordringer knyttet til det å bygge og utvikle en kultur for innovasjon.

Helse Vest er en helseregion der man er stolte over at ting går relativt bra og at økonomien er under kontroll. Det faktum at det var lite utskiftninger i styrene i Helse Vest denne gangen tyder på at det fungerer bedre der enn i et par av de andre helseregionene for tiden. Likefullt må også Helse Vest satse sterkere på innovasjon fremover dersom de skal lykkes med å rekruttere medarbeiderne de trenger og levere de tjenestene befolkningen krever. På Blogg i vest skriver Helseforetaksdirektør Herlof Nilsen at:

"Sjukehusa på Vestlandet er samla sett anten best, eller blant dei aller fremste, på ventetider, fristbrot, behandlingsaktivitet, sjukefråvær, forsking, IKT, investeringar og økonomisk drift. Desse prestasjonane gir oss eit unikt fundament for å nå vårt verkeleg hårete mål for åra fram mot 2020: Ei storstilt satsing på heving av kvaliteten på behandlinga – til pasientane på Vestlandet sitt beste."

En del av denne målsettingen er å gjøre ventelister til historie og erstatte dem med en ordning der man i stedet for å vente i kø får oppgitt en konkret behandlingsdato. Ambisjonen er også å halvere antall pasientskader som kunne vært forhindret, innen fem år. 

For å oppnå dette er det ikke nok å invitere folk utenfra til å holde foredrag, man må ha en strategi og en portefølje av viktige innovasjonsprosjekter som ledelsen gir sin fulle støtte. På styreseminaret fikk vi høre om fire slike spennende innovasjonsområder i Helse Vest: Det første som ble presentert var et prosjekt for å utvikle et selvbetjent og nettbasert verktøy for å behandle psykiske helseproblemer. Dette er under utvikling og snart klart til å lanseres. Det andre vi fikk høre om var prosjektet e-Seng 2015 som skal utvikle en løsnng for å bedre pasientkommunikasjonen om både medisinske og ikke-medisinske forhold, blant annet ved å ta i bruk lesebrett for pasienter.

Nå er det slett ikke bare på områder som har direkte med pasientbehandling og det medisinske at det er viktig med innovasjon. De to øvrige eksemplene på innovasjonsprosjekter i Helse Vest som ble løftet frem handlet om innovasjon innenfor ledelse, organisasjon og hr, og innovative anskaffelser. Tradisjonelt er både hr-avdelinger og innkjøpsavdelinger funksjoner som ikke forbindes med innovasjon, heller tvert imot. Det viktige i disse rollene både i helsesektoren og andre virksomheter er å følge regelverket og konsultere juristene dersom det oppstår spørsmål. Regelverket må man naturligvis følge også i fortsettelsen, men innenfor disse funksjonene ligger også noen av de største gevinstmulighetene dersom man er innovativ, forbedrer arbeidsprosessene og jobber smartere enn før.

En del av det å bygge en innovativ kultur handler om å åpne opp organisasjonen og fortelle hva man holder på med. Helse Vest har en blogg, de er på Facebook og Twitter, og de gir ut et eget trykt magasin som innbyggerne får i postkassen. Jeg synes det er ganske oppmuntrende er at hovedoppslaget i dette magasinet er "Etterlyst - Rekrutteringspatruljen jaktar framtidas medarbeidere." Kampen om de kloke hodene vil være en felles utfordring for alle typer kunnskapsvirksomheter i tiden som kommer, og spesialisthelsetjenesten må anstrenge seg for å være innovativ og attraktiv nok til å trekke til seg de kloke hodene de trenger.

5 kommentarer :

 1. Kan du utdype "selvbetjent og nettbasert verktøy for å behandle psykiske helseproblemer"?

  SvarSlett
 2. Nei, det er ikke jeg den rette til å gjøre. Det er en meget forenklet og kanskje til og med litt upresis fortolkning gjort av meg, av noe som ble presentert.

  SvarSlett
 3. Prosjektet heter eMeistring, drives foreløpig i Helse Bergen med støtte regionalt og mål om å bli en del av den nasjonale helseportalen. Det utarbeides verktøy for bedre tilgjengelighet til psykologisk behandling ved bruk av ny teknologi. I oppstarten er det satset på diagnoser innen panikklidelser og sosial angst, men på sikt kan nok flere ha nytte av tilbudet.

  På seminaret som er nevnt her ble prosjektet presentert av fagsjef Trond Aarre.

  SvarSlett
 4. @Bente: Takk for utfyllende info.

  SvarSlett
 5. Checkware lager systemet som brukes av emeistring og en rekke andre prosjekter.

  SvarSlett