fredag 24. februar 2012

Hvor mye er klokken skrudd tilbake?

The Proust Index
The Economist har i siste nummer en fascinerende, men også ganske skremmende beregning av effektene av den økonomiske krisen i ulike land. De har laget en indeks der de beregner hvor mye tid som er tapt, det vil si hvor langt vi må skru klokke tilbake, for å finne igjen det nivået økonomiene er på i dag:

"In order to assess how much economic progress it has undone, The Economist has constructed a measure of lost time for hard-hit countries. It shows that Greece’s economic clock has been turned back furthest: it has been rewound by over 12 years. Elsewhere in the euro area, Ireland, Italy, Portugal and Spain have lost seven years or more. Britain, the first country forced to rescue a credit-crunched bank, has lost eight years. America, where the trouble started, has lost ten."

De kaller indexen The Proust Index (Han som skrev "På sporet av den tapte tid") og bruker gjennomsnittet av syv ulike indikatorer for hvor mye klokken er skrudd tilbake. Det er: privatformuer, aksjekurser, eiendomspriser, verdiskaping, privat forbruk, reallønn og arbeidsløshet. Dette gir noen ganske tankevekkende innsikter. Det greske aksjemarkedet var for eksempel høyere i 1992 enn i dag. USAs boligpriser er på samme nivå som i 2001.

Ser man på BNP har åtte av EUs medlemsland gått tilbake i tid, Irland er for eksempel på samme nivå som i 2006. Og ser man må reallønninger er Hellas og Ungarn nå på 2004-nivå. Og i følge OECD er reallønnsnivået lavere enn i 2010 i 10 av 25 land de har publisert statistikk på. Men det er i forhold til arbeidsløshet klokken virkelig er blitt skrudd langt tilbake:

"...many advanced countries had managed to reduce joblessness to new lows in the years before 2007. The crisis blew all those gains away. In America the unemployment rate stands at 8.3% of the labour force, its 1983 level. In Britain it is at its worst for 17 years. In the euro area job prospects diverge hugely: unemployment is falling in Germany but Greece, Ireland and Portugal have joblessness rates not seen since the early 1990s."

De fleste land i vår del av verden er rammet av krisen i større eller mindre grad, men det er som en ser av oversiktene i artikkelen stor forskjell på hvor mange års økonomisk utvikling som er tapt. Enda viktigere er det at det også stor forskjell på hvor raskt landene klarer å snu nedgangen og komme tilbake igjen. Forskjellen har med økonomisk politikk å gjøre - om i hvor stor grad man stimulerer entreprenørskap, innovasjon og investeringer i privat sektor som igjen gir vekst og nye arbeidsplasser.