fredag 3. februar 2012

Sterk vekst i sysselsettingen i USA

Dagens gladmelding fra USA var at privat sektor igjen skaper nye arbeidsplasser, og mange flere enn forventet. Financial Times skriver i ettermiddag:

"The US unemployment rate dropped to a near-three-year low of 8.3 per cent in January as the economy added 243,000 new jobs, far above expectations."

Ikke bare var det høyere enn ventet vekst i januar, men tallene for november og desember er også justert oppover i forhold til tidligere anslag. Og det er i privat sektor hele veksten kommer, offentlig sektor mistet 14 000 jobber i januar. FT Alphaville skriver:

"...this is what a healthy employment report looks like. Many of the underlying details look even better than the headline numbers, with the payroll gains spread across all private sector categories. The public sector lost 14,000 jobs."

New York Times minner om at det ikke har vært så lav ledighet siden den første hele måneden Obama var president i USA, i februar 2009:

"Measured by both the unemployment rate and the number of jobless — which fell to 12,758,000 — it was the strongest signal yet that an economic recovery was spreading to the jobs market. The last time the figures were as good was February 2009, President Obama’s first full month in office."

Nå er det fortsatt ganske mye å bekymre seg over og Barack Obama gjør helt sikkert også det når han vurderer hvor gode utsiktene er for gjenvalg i november. Fortsatt er arbeidsledigheten på 8,3 prosent. 5.5 millioner amerikanere er langtidsledige, det vil si at de har vært uten arbeid i mer enn 27 uker, og de utgjør nå 43 prosent av alle ledige. I tillegg er det 8,2 millioner "undersysselsatte", det vil si folk som er i arbeid, men arbeider mindre enn de ønsker. Og det er 2,8 millioner såkalte "marginally attached", folk som ikke telles med blant de arbeidsledige, men som har sett etter arbeid en gang i løpet at det siste året.

Samtidig er dette et positivt signal til verdensøkonomien. Tidlig i en oppgangsperiode er vanligvis veksten større enn sysselsettingsveksten fordi man øker kapasitetsutnyttelsen i det man allerede har før man ansetter nye folk. Derfor er en såpass sterk vekst i sysselsettingen i privat sektor et signal om at det kan være en høyere underliggende vekst enn man har trodd. Øystein Dørum i DNB vil ikke endre på sine prognoser for USA foreløpig, men leker likevel litt med tall i E24:

"DNB-økonomen sier han ikke vil endre sine prognoser for USA foreløpig - de er på 2,5 prosent økonomisk vekst i 2012 - men fortsetter trenden må det gjøres endringer. - Jeg tror ikke det vil skje, men la oss leke oss litt her: En slik vekstrate vi ser nå ville resultert i en vekst i bruttonasjonalprodukt på 4 prosent, altså en skikkelig klassisk oppgangskonjunktur, sier Dørum."


Det blir derfor spennende å se om denne vekstraten i sysselsettingen vil holde seg utover våren.