mandag 6. februar 2012

Konvergens mellom energi og ikt

Jeremy Rifkin, en av de store veteranene når det gjelder å skrive om bærekraftig utvikling, har skrevet en interessant liten sak i Wired Magazine om det han kaller The third industrial revolution. Det handler om konvergensen mellom fornybar energi og informajons- og kommunikasjonsteknologi. Han skriver blant annet:

"Today, internet technology and renewable energies are about to merge to create a powerful infrastructure for a Third Industrial Revolution (TIR). In the coming era, hundreds of millions of people will produce their own green energy and share it in an "energy internet", just as we now ­generate and share information online. The ­creation of a renewable energy regime, loaded by buildings, partially stored in the form of hydrogen, distributed via an energy ­internet and connected to plug-in zero-emission transport, establishes a five-pillar infrastructure that will spawn thousands of businesses and millions of sustainable jobs."

Rifkin har skrevet bøker med titler som "The end of work" og "The biotech century", og tar generelt hardt i når han beskriver endringene i vår tid, men han har unektelig noen viktige poenger når det gjelder hvordan elektrisitet og internett har en del fellestrekk når det gjelder muligheter for desentralisert produksjon og deling. Det virker også som om kraften i den underliggende teknologiske utviklingen med eksponentiell vekst, som i datamaskiner beskrives av blant annet "Moores lov", også har en parallell innenfor noen fornybare energiteknologier

I tillegg er det også slik at det også er en konvergens i den forstand at informasjons- og kommunikasjonsteknologi blir stadig viktigere når det gjelder smart utnyttelse og styring av energiressursene, blant annet i form av "smart grids" og AMS, som vi i Norge innfører innen 2017 i alle norske hjem. Men mer grunnleggende handler det om et energisystem der vi ikke bare henter elektrisitet ut av nettet til å dekke energibehovet, men der alle også kan produsere energi som leveres inn i nettet.

Jeremy Rifkin har skrevet om de mer vidtrekkende konsekvensene av dette i en bok med tittelen "The third industrial revolution: How lateral power is transforming energy, the economy, and the world." Jeg har ikke lest den foreløpig, men jeg tror jeg skal ta en titt på den. Dette er et område der et utvilsomt er i ferd med å oppstå noen store nye muligheter for innovasjoner. Og der norske kunnskapsklynger innen energi og ikt burde være godt posisjonert til spille en ledende rolle.