onsdag 22. februar 2012

Mediehusenes satsing på blogger

Monday Note
En av de beste internasjonale bloggene om gamle og nye medier heter Monday note - media, tech and business models. Den har jevnlig gode analyser og interessante fakta om både de tradisjonelle medienes strategier på digitale plattformer og om utviklingen i bruk av nye sosiale medier, som Twitter, Facebook og blogging.

For noen dager siden skrev de en svært interessant sak om de store mediehusens bloggsatsinger. Nå ser vi ikke så mye til dette fenomenet i norske medier, nettavisenes satsinger på å utvikle gode blogger som en del av produktspekteret har i beste fall vært nokså halvhjertet. I USA og England er derimot bildet svært annerledes. Nettaviser som New York Times, Washington Post, The Guardian og Financial Times er vertskap for en del veldig interessante blogger om ulike temaer.

Monday Note reflekterer over hvilken profil en vellykket mediehusblogg bør ha for å lykkes. De er inne på at en slik blogg bør ha en særegen og tydelig stemme som er lett gjenkjennelig og gjerne litt kontroversiell. Ikke alle kan være Paul Krugman, som så vidt jeg kan se har han skrevet hele 62 blogginnlegg i New York Times bare hittil i februar, og også ordner alle grafer og bilder selv. Men han er definitivt en god rollemodell for hvordan en blogger kan ha en solid personlig plattform er en er både en faglig sterk og omdiskutert, og samtidig inngå i profilen til et stor mediehus som fast blogger.

En slik mediehusblogg kan i følge Monday Note godt være spesialisert, ja til og med ganske nerdete. Mens den vanlige journalistikken blir skrevet av generalister som må sette seg inn i og anvende sine journalistiske metoder på stadig nye temaer, kan bloggerne gjerne ha et spesialistperspektiv der de er på innsiden av problemstillingen. enten de skiver om juss, finans, helse eller militære spørsmål. Monday Note minner også om at utenrikskorrespondenter ofte var de første som begynte å blogge i avisenes nettutgaver fordi bloggformatet egner seg godt til deres behov for å kombinere fortellinger og analyser, enten de dekker en valgkamp, en krig eller ønsker å beskrive et bortgjemt og spesielt sted.

Hvilke medier er det så som satser tungt på blogger og har fått dette til å fungere? Monday Note nevner flere som er svært ambisiøse. New York Times har for eksempel hele 68 blogger som er listet her og som dekker et bredt spekter av temaer. Engelske The Guardian har 61 ulike blogger, der noen uavhengige som Monday Note også inngår, men også nerdete blogger som den meget leseverdige data- og statistikkbloggen Datablog. Aller høyest i antall blogger er Washington Post med hele 102. Wall Steet Journal holder seg med 54 blogger. Man burde sikkert også nevnt The Times her, de hadde tidligere noen meget gode blogger, men etter at de forsvant bak en tett betalingsmur, finner man dem ikke uten å bli abonnent.

Er de avisene som har flest bloggere i sving som klarer dette best? Ikke nødvendigvis skriver Monday Note, for flere av de lange listene over bloggere noen av avisene viser frem inneholder navn som er lite produktive. Det er viktigere å ha en aktiv kjerne av gode blogger om spennende temaer enn å ha flest mulig blogger. The Economist med sine 23 blogger er blant de aller beste fordi de har så kunnskapsrike og distinkte skribenter. Det samme gjelder Financial Times som bare har 14 blogger knyttet til seg., med inkluderer blant annet Martin Wolfs økonomiblogg og Gideon Rachmand blogg om internasjonal politikk.

Blogger blir ofte fremstilt som et alternativ til og en trussel mot den tradisjonelle mediemodellen. Disse eksemplene viser at dette slett ikke behøver å være tilfelle. Det å tilby tilgang til gode og  innsiktsfulle blogger har blitt en helt sentral del av de tradisjonelle mediehusenes digitale strategier.