onsdag 8. februar 2012

Kunnskapsbasert på Sørlandet

Kilden Kultursenter, Kristiansand
I løpet av litt over en uke har jeg vært på Sørlandet to ganger og hatt kontakt med det kunnskapsbaserte næringslivet der. Nå er det kanskje ikke kunnskaps- eller teknologibedrifter de fleste tenker på når det gjelder Sørlandet, man er dessuten nokså beskjedne når det gjelder å fremheve egne fortrinn, men det er faktisk mye spennende og riktig som foregår på Agder akkurat nå.

I forrige uke var jeg i det splitter nye Kilden Kulturhus i Kristiansand, et fantastisk flott bygg til 1,6 milliarder kroner, som var vertskap for innovasjonskonferansen Motion 2012, en satsing med flere offentlige og private samarbeidspartnere. Nå er de ikke alene om å lage konferanser om innovasjon, men noe av det spennende med akkurat denne møteplassen er at den går på tvers av bransjer og sektorer, og er mer opptatt av ting som kreativet, design, merkevarebygging og brukeropplevelse enn andre slike møteplasser. På programmet var det også noen store og kjente internasjonale virksomheter som Volkswagen, Carlsberg, Lego og Ilse Jacoben.

Tirsdag denne uken var jeg tilbake på Sørlandet igjen, sammen med Siri Mathiesen i NHO Agder som hadde lagt opp en spennende besøksrunde i Kristiansand og Grimstad, for at vi skulle lære om og diskutere utfordringer og muligheter for det kunnskapsbaserte næringslivet. Mest kjent utenfor regionen er sannsynligvis NODE-klyngen, et klyngesamarbeid med 57 bedrifter innen boreteknologi og annen offshore olje- og gassteknologi som eksporterer fra Sørlandet for rundt 50 milliarder kroner i året, like mye som hele fiskeoppdrettsnæringen i Norge. Mange av disse bedriftene opplever kraftig vekst og har utfordringer med å få tak i nok ny kompetanse.

Men Sørlandet har også en rekke andre små og mellomstore kunnskapsbedrifter som er ledende på sine områder og driver med spennende ting. Jeg besøkte noen av disse på tirsdag. Et eksempel er konsulentselskapet Oxford Research, et skandinavisk selskap med norsk hovedkontor i Kristiansand, som lever av å lage utredninger, analyser og evalueringer basert på en samfunnsvitenskapelig spisskompetanse for oppdragsgivere i både offentlig og privat sektor. En spesialitet de har er evalueringer av effekten av ulike næringspolitiske virkemidler, de har for eksempel nylig evaluert Innovasjon Norges innsats overfor tjenesteytende bedrifter.

I Grimstad besøkte jeg Devoteam Norge, en ikt-konsulentbedrift med over 80 ansatte som i sin tid sprang ut av Ericssons store forskningsmiljø på mobil datakommunikasjon, men som i dag er del av det franskeide Devoteam Group. Devoteam Norge bruker kjernekompetansen sin fra telekom på prosjekt- og integrasjonsledelse, testing, og kvalitetsstyring  inn i andre bransjer som ikke er like modne når det gjelder prosessoptimalisering og arkitektur som man er i telekombransjen. Jeg synes dette er et interessant eksempel på hvordan man kan bruke et ledende kompetansemiljø innen et teknologiområde inn i tilgrensende bransjer som har behov for å gjøre noe med prosessene sine. Da kan for eksempel offshoreleverandørenes utvikling av boreutstyr eller de som skal utvikle fremtidens velferdsteknologi  lære av erfaringer som er gjort innenfor utviklingen av nettverksutstyr og -tjenester innenfor telekom.

En annen spennende kunnskapsbedrift i Kristiansand er Faveo Prosjektledelse som har spesialisert seg på prosjektutvikling og prosjektledelse. De er totalt 350 ansatte i Norge og Sverige som ikke har ambisjoner om å vokse nedover i verdikjeden, men har som mål å være det beste miljøet for prosjektledelse. Det innebærer et veldig sterkt fokus på ledelse, kompetanseutvikling og erfaringsoverføring, blant annet i form av et eget Faveo Academy, som har mottoet "Kunnskap som deles er dobbel kunnskap". Miljøet i Kristiansand har blant annet hatt ansvaret for prosjektledelsen ved omtalte Kilden Kultursenter og har også ansvaret for et prosjekt som skal utvikle en ny bydel i Kristiansand.

Jeg besøkte også Teknova, en liten forskningsbedrift som holder til sammen med mange andre kunnskapsbedrifter i Sørlandets Kunnskapspark ved siden av Universitetet i Agder i Kristiansand. Teknova er et anvendt forskningsmiljø som samarbeider tett med den lokale industrien og Universitetet i Agder om fagområder som måleteknologi, prosessteknologi og industriell matematikk. Ambisjonen er å kunne tilby forskningskompetanse og forskningslaboratorier som bidrar til å gjøre regionen attraktiv både for talentfulle forskere og kunnskapsbasert næringsliv.

Å lese Teknovas formål er omrent som å lese en kortversjon av analysene og anbefalingene i Et Kunnskapsbasert Norge, prosjektet Torger Reve og Amir Sasson nylig la fram sluttrapporten for og som beskriver hvorfor satsing på kunnskap er strategien en region må velge for å være attraktiv og konkurransedyktig i kampen om talentene og de mest spennende bedriftene:

"Teknova ble opprettet for å oppfylle behovet for et teknisk naturvitenskapelig forskningsinstitutt, som skaper nærhet og samvirke mellom Universitetet i Agder, Agderforskning og industri og næringsliv i Sørlandsregionen. Dette er, og vil i overskuelig fremtid være en hovedpilar for Teknova. Samtidig har Teknova, i kraft av at forskning i sin karakter er internasjonal og virksomhetene vi arbeider med har et globalt arbeidsfelt, oppgaver som strekker seg langt utenfor landsdelen."


Jeg kunne nevnt andre bedrifter på Sørlandet også, det er en interessant underskog av kunnskapsbaserte virksomheter som ikke er spesielt godt kjent verken i eller utenfor regionen. Flere av disse bedriftene behøver ikke å være på Sørlandet, de kunne vært i Oslo eller kanskje ikke i Norge i det hele tatt, i hvert fall ikke med  sine mest kunnskapsintensive funksjoner. Det kunnskapsbaserte næringslivet kommer ikke av seg selv, men trekker dit det finnes andre kunnskapsbedrifter, gode universiteter og god tilgang på talenter. Det vi bør bruke mer tid på å diskutere er hva ulike regioner i Norge kan gjøre for å bli mer attraktive i denne konkurransen.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar