torsdag 30. juni 2011

Hvorfor ville noen kjøpe et annet brett enn iPad?

Det har etter hvert kommet noen alternativer til iPad når det gjelder nettbrett, men tallenes klare tale viser at konkurrentene har beskjeden suksess hos kundene så langt. En ny undersøkelse viser at hele 97 prosent av internetttrafikken fra brett i USA skjer fra en iPad.

Hva skyldes så iPadens totalt dominerende posisjon? I en god oppsummerende analyse av Harry McCracken på bloggen Technologizer slår han fast at det ganske enkelt skyldes at den så langt er best på alle vesentlige områder. Og ganske billig i forhold til flere av konkurrentene. Skal andre ha en sjanse til å lykkes må de finne på noe som er vesentlig bedre, ikke bare mer av det samme.

McCracken lister opp 13 mulige områder der noe kan gjøres bedre enn på iPad, men der ingen foreløpig har gjort det. Først og kanskje viktigst er tilgangen til applikasjoner fra tredjeparter. Dette var viktig da PCer med Windows i sin tid fikk et overtak på Apple Mac. Apple har lært og det er nettopp her Apple i dag har det klart beste tilbudet for nettbrett i sin app-store.

De tre neste områdene McCracken tar opp handler om hardwareytelse, hardware-funksjonalitet og skjermstørrelser. Her vil vi framover se flere eksempler på brett som annerledes enn  iPad og på noen områder har flere kontakter og bedre funksjonalitet, men det spørs hvor avgjørende dette er. Femte område handler om å differensiere seg gjennom en annerledes software enn iOS. Her er det i dag flere eksempler på dårligere alternativer. Det blir spennende å se om Android laget for brett og ikke for mobiler kan tilføre noe nytt og spennende. Eller om Microsoft eller HP kan få til noe som er annerledes og innovativt med sine nye operativsystemer.

De neste punktene handler om tjenester og differensiering. Om å tilby mer spennende underholdningstjenester enn man får på iPad. eller om å satse på en helt annen målgruppe enn Apple, for eksempel businesskunder. Foreløpig er det igjen som har lykkes spesielt med en slik strategi. Når det gjelder tilgang til ulike underholdningstjenester er Apple svært godt posisjonert gjennom iTunes, men også ved å tilby andre tjenester for film, TV, bøker, tidsskrifter og andre.kultur- og underholdningsprodukter.

 En annen strategi for å utkonkurrere iPad ville være om konkurrentene tilbyr en bedre og mer fleksibel plattform for å støtte bestemte tredjepartsapplikasjoner eller plattformprogramvare som Apple har bestemt seg for å ikke støtte. Dette er en høyst reell problemstilling og brettene som kjører Android er i prinsippet mye mer fleksible. Problemet er som McCracken sier at dette ikke er spesielt merkbart i praksis. Det er ikke slik at Android Markeds er full av masse "killer apps" som man bare må ha og som man ikke får til iPad. Forskjellen er foreløpig ikke så stor, men den kan bli større.

Harry McCracken nevner også et par spennende ting som er på gang og som kan bidra til at iPad ikke lenger vil være fullt så dominerende. Det vil komme brett med Windows 8, men neppe før i 2012. Men får Microsoft til et operativsystem som er bra på brett og ikke bare en variant av noe som passer for mus og tastatur, ja da vil det kunne få stor betydning. Aller mest spennende på kort sikt synes jeg signalene fra Amazon er om at de skal lage nye nettbrett. Og kanskje er det slik at det må en innholdsleverandør til for å se klarere hva som må gjøres for å tilføre noe som virkelig er nytt. Ryktene sider at det jobbes med en skjerm som håndterer både farge LCD som på iPad og e-ink som på Kindle. Får de til noe slikt ville det virkelig tilføre noe nytt og interessant.