fredag 3. juni 2011

EU med sitt første Digital Agenda Scoreboard

EUs digitale agenda har blitt ganske overskygget av enkelte EU-lands store finansielle problemer, men for et år siden vedtok i hvert fall EU en omfattende Digital Agenda for Europe, med noen relativt ambisiøse mål, en egen nettside og en rekke aktiviteter og konferanser. Målene er konkrete og realistiske, men nås ikke uten en politisk innsats.

I forbindelse med at satsingen har vart et år har EU-kommisjonen nå lagt fram et nytt barometer, Digital Agenda Scoreboard 2011, som evaluerer tilstanden i medlemslandene. For å sitere fra pressemeldingen:

"Overall progress over the first year of the Digital Agenda has been good, especially on the use of Internet (65% of EU population). But progress in some areas is disappointing, in particular roll-out of new super fast Broadband networks, which is one of the key Digital Agenda goals, even if there is some progress in upgrading existing cable and copper networks. 

Neelie Kroes, Vice President of the European Commission for the Digital Agenda said: "A year after the launch of the Digital Agenda I note progress. However, Member States, industry, civil society and the Commission need to do more if we want to maximise the Agenda's potential for retaining Europe's competitiveness, stimulating innovation, and creating jobs and prosperity. I call on everybody to consider the massive long term benefit of acting decisively now, especially in high speed broadband."

The Digital Agenda committed the EU to carry out 101 specific actions (78 for the Commission, of which 31 are legal proposals, and 23 for Member States) which will together boost investment in, and use of, digital technologies. Overall, 11 DAE actions have been completed, 6 actions due in 2010 are delayed and the remaining actions are largely on track."

Bildet er med andre ord litt blandet, slik en kanskje må forvente etter så kort tid og med land som er på litt ulike utviklingsstadier i forhold til pc- og internettbruk. Utover å lese pressemeldinger fra EU-kommisjonen gir dette materialet mulighet til å gå inn og studere tallene selv og gjøre sine egne analyser. Man kan se på utviklingen i hvert enkelt land, og i tillegg til EUs medlemmer er det også tall for Norge, Island, Kroatia og Tyrkia. Man kan studere og sette sammen egne grafer, man kan studere EU fremskritt på de ulike satsingsområdene. Og i tråd med nye prinsipper om åpne og tilgjengelige offentlige data kan man laste ned rådataene og bruke dem til egne tjenester.

EU måler veldig mye forskjellig i dette barometeret, og alt er kanskje ikke like viktig. Selv er jeg aller mest opptatt det som har med investeringer i fremtidig vekst å gjøre, spesielt satsingen på forskning og utviklingen innen ikt. Her går det rett vei, men EU er bekymret for at den europeiske ikt-industrien er på defensiven og at det satses for lite i forhold til i USA og Asia. De skriver at:

"The European ICT industry is now back on a positive, but still defensive, growth path. Limited liquidity (in particular compared to US competitors) and tougher technological and market competition are leading many companies to focus their production on their best performing products. The Digital Agenda seeks to maintain Europe's competitive edge through increased coordination and elimination of Europe's fragmented research and innovation efforts. As part of this; the Commission aims to leverage more private investment through the strategic use of pre-commercial procurement and public-private partnerships (Action 50). Under Action 52 the Commission will propose measures for ‘light and fast’ access to EU research funds in ICT for SMEs and young researchers."

Det er som kommisjonen skriver slik at mens noen av de amerikanske konkurrentene har velfylte pengebinger, er det mindre ledige midler å pløye inn i forskning i europeiske selskaper. Derfor har EUs forskningspolitikk og offentlig sektors innkjøpspolitikk en viktig rolle å spille dersom Europa likevel skal kunne løfte noen store forskningsbaserte satsinger.