onsdag 15. juni 2011

Google satser $ 280 millioner på solenergi

Google har gjort sin hittil største investering i fornybar energi og går inn med 280 millioner USD i et fond SolarCity skal bruke til å bygge ut solenergi i private hjem og bedrifter i 10 delstater. Totalt har Google investert 680 millioner dollar i ulike fornybare energiprosjekter. Reuters har en liste over investeringene her.

Denne satsingen er interessant på flere plan. Google er i likhet med andre store it-bedrifter i ferd med å bygge seg opp på cloud computing, enorme serverparker som skal lagre våre data og drifte de nettbaserte tjenestene vi har bruk for. Selv om dette er en langt mer energieffektiv måte å gjøre ting på enn kjøre alt på lokale PCere og servere, krever det likevel enorme mengder elektrisitet. Billigere fornybar energi er derfor viktig for it-bransjen, både av kostnadsmessige og omdømmemessige årsaker.

Men minst like interessant er det at investeringen i SolarCity er en satsing på en spennende tjeneste- og forretningsmodellinnovasjon. En innovasjon av akkurat den typen Abelia etterlyste i vårt Smart Grønn Vekst-prosjekt,. Kunden trenger en praktisk og miljøvennlig tjeneste som er minst like billig og bra som det hun kjøper i dag. Man har ikke et ønske om å investere i ny og dyr teknologi når det er tjenesten man er ute etter. Dette krever en integrator som tar investeringen og tilbyr kunder en måte å betale på som er sammenlignbar med å kjøpe annen energi. I praksis skjer dette ved at SolarCity gjør investeringen i utstyret og så leases solcelleinstallasjonen til kunden. LA Times skriver:

"SolarCity is known for its lease programs and power purchase agreements, which allow customers to avoid the tens of thousands of dollars of upfront expenses. SolarCity will use the Google fund to pay for installation and maintenance costs. Customers pay only for the electricity produced by the panels, usually in monthly installments. Google will get a cut of those payments. Customers have reported saving thousands of dollars on utility bills over the span of their multiyear contracts. SolarCity says more than 80% of the 15,000 projects completed or underway nationwide involved some kind of financing instead of a full upfront payment."

Det er interesssant hvordan en innovativ finansieringsmodell kan være det som er avgjørende for om en miljøvennlige teknologi lykkes i markedet eller ikke. Det er kanskje en slags parallell til mobiloperatørene som for noen år siden skjønte at de ville selge flere abonnementer dersom telefonene ble billigere, og derfor subsidierer telefonkostnaden. Vi betaler for produktet ved å kjøpe en tjeneste. Og slik kan man også selge miljøvennlig teknologi. En litt mer inngående beskrivelse av hvorfor det lønner seg både for kunden, investorene i fondet og leverandøren som leverer tjenesten, finner man her hos cnet og på Google Green Blog.