mandag 20. juni 2011

Dobbel humanistisk konfirmasjon

Denne søndagen har handlet om konfirmasjon. Først en humanistisk konfirmasjons-seremoni i Kulturhuset i Sandvika på ettermiddagen, og så en flott konfirmasjonsfest med over 40 gjester på Radisson Blu Park Hotel på Fornebu. Og siden det var dobbelt konformasjon - vi har tvillinger - så var dette en bra anledning til å samle en del personer som har betydd noe for en eller begge tvillingene de siste årene.

Dette gir meg også en mulighet til å skryte av og reklamere for den humanistiske konfirmasjonsseremonien her i Bærum. Jeg var en gang for mange år siden taler i en slik seremoni i Rådhuset i Sandvika, da var det vel allerede blitt middels stort, jeg tror Bærum alltid har vært langt framme når det gjelder det vi den gang kalte borgerlig konfirmasjon. Men nå er det blitt mye større, det er så mange konfirmanter at de er fordelt over flere puljer pr dag over to dager i juni. Og det hele foregår i det store Kulturhuset.

Selve seremonien hadde en svært stilfull ramme, med gode kulturinnslag, en klok tale for dagen av forfatter Guri Sibeko og flotte refleksjoner fra to av konfirmantene. Innholdsmessig er budskapet at vi alle må ta ansvar for våre egne valg og handlinger. Et bra budskap naturligvis, men jeg tror også de ytre rammene er veldig viktige for at den humanistiske varianten av viktige seremonier i livet skal ha samme status som de religiøse. Det er derfor godt å se at Human Etisk Forbund får til en veldig god ramme som gjør at humanistiske konfirmasjoner fremstår som helt på høyden.