torsdag 16. juni 2011

Abelia feiret 10 år med konferanse og fest

Abelia har blitt 10 år og det måtte vi naturligvis feire med en konferanse om temaer vi er opptatt av, som globalisering, talentjakt og ledelse. Hele 250 mennesker fant veien til Ingierstrand onsdag, mest ledere i medlemsbedriftene, men også mange andre gode venner og samarbeidspartnere fra både næringsliv og myndigheter. På Abelias hjemmeside er det en oppsummering av det som skjedde i løpet av dagen.

Det ble et program der det var tett mellom høydepunktene. Et par foredrag, men i Abelia liker vi å bruke en samtaleform når vi skal utforske temaene ytterligere. Tora Aasland diskuterte kunnskapspolitikk og fremtidens næringsliv med Victor Norman og Torger Reve, og de var vel ganske enige om at kunnskapspolitikken er blitt den aller viktigste delen av næringspolitikken. Både de eksisterende norske næringsklyngene og det ufødte næringslivet er avhengig av at vi lykkes enda bedre med utdanning, forskning og innovasjon.

Jeg hadde gleden av å lede en "sofasamtale" om kunnskapsbedrifter, mangfold og ledelse med noen veldig kloke og spennende personer. Blant annet Kristin Skogen Lund som er både konserndirektør i Telenor og President i NHO (og litt senere samme kveld ble kåret til Norges mektigste kvinne) og Pellegrino Riccardi, engelsk-italiensk-norsk kulturell brobygger som for tiden også er i NRK TV med "Mysteriet Norge" på fredager og har skrevet bok om kulturforskjeller. I tillegg var Grete Bentzen fra NIVA, Kjell-Erik Tenold fra Fujitsu og Yenny Otero fra Colombia og Opera Software med i en veldig bra samtale.

Mot slutten var det også noen hilsningstaler i anledning jubileet der det ble mye skryt av Abelia. Kristin Clemet som var en sentral initiativtaker da Abelia ble startet snakket om hvordan Abelia ble til, og oppfordret Abelia til å holde fast på barnets evne til å stille spørsmål ved vedtatte sannheter. John G. Bernander i NHO snakket om hvorfor Abelia er blitt viktig for NHO, og reflekterte over balansen mellom å være ung og annerledes, og det ansvaret som må tas når man blir en større og eldre organisasjon. Og styreleder Terje Wold holdt en flott tale der han skrøt av oss som jobber i Abelia.

Flere av de som var med på konferansen har bidratt sterkt til at Abelia har blitt til det Abelia er i dag, både tidligere styremedlemmer, tidligere ansatte og folk fra medlemsbedriftene som har bidratt gjennom prosjekter og på andre måter. Veldig hyggelig og inspirerende, og alle ga uttrykk for at Abelia også i fortsettelsen må tørre å være litt annerledes enn næringslivsorganisasjoner flest. Litt tidligere på dagen var det for øvrig også en generalforsamling i Abelia som gjenvalgte Terje Wold som styreleder, valgte fire nye styremedlemmer og gjenvalgte noen andre. Mer om det nye styret i Abelia kan man lese her.