onsdag 2. mars 2011

Disruptiv innovasjon i helsesektoren

Som en del av en ny temaserie om innovasjon i helsesektoren har Harvard Business Reviews blogg en artikkel om disruptiv innovasjon skrevet av selveste Clayton Christensen. Artikkelen heter A Disruptive Solution for Health Care og peker på hvorfor disruptiv innovasjon i helsesektoren har noe grunnleggende felles med disruptiv innovasjon i andre type virksomheter og som handler om:

"Most disruptions have three enablers: a simplifying technology, a business model innovation, and a disruptive value network."

Christensen peker videre på at mens innovasjon i forhold til utvikling av nye virksomhetsmodeller var vanlig i helsesektoren for et par tiår siden, så har dette stoppet opp av to grunner:

For det første bremser finansieringssystemene nye virksomhetsmodeller fordi pengene i stor grad finansierer  institusjoner i stedet for å betale for tjenester. Flere tjenester kan leveres av virksomheter med en annen og billigere virksomhetsmodell. Men dagens finansiering av institusjoner gjør at selv om teknologien muliggjør helt andre måter å levere helsetjenester billigere og mer desentralisert, så blir det ikke gjennomført. For det andre feiler mange innovasjoner fordi mange teknologier som isolert sett er kostnadseffektive mangler en verdikjede å bli koblet inn i. Det eksisterende økosystemet av aktører har ikke interesse av å ta i bruk teknologi som bidrar til kanibalisering av pengestrømmen de i dag lever av. Clayton Christensen skriver:

"...key lessons from the history of disruptive innovation are particularly important in the disruption of health care. The first is that while the technological enablers almost always emerge form the laboratories of leading institutions in the industry, the business model innovations do not. Almost always these are forged by new entrants to the industry. Regulators must beware, therefore, of attempts by the leading institutions to outlaw business model innovation. (...) The second key lesson is that disruption rarely happens piecemeal, where stand-alone disruptions are plugged into the existing value network of an industry. Rather, entirely new value networks arise, disrupting the old.."

Artikkelen er kort, men gir en god innføring i det Clayton Christensen mener en større grad av stimulering av disruptive innovasjoner kan bidra med i helsesektoren. Et av mine aller første innlegg her på bloggen, fra august 2008, handlet om Claytons Christensens besøk i Tromsø der han deltok konferansen til Norsk Senter for Telemedisin og snakket om innovasjon i helsesektoren. Men det alle som er mer enn middels interessert i temaet bør gjøre er å lese Christensens bok The Innovators Prescription. Der får man den lange versjonen.