onsdag 30. mars 2011

Nye engelske navn for både BI og NHH

Forskning og høyere utdanning er internasjonalt konkurranseutsatt virksomhet. Viktigst for attraktiviteten når man skal trekke til seg forskere og studenter er det naturligvis å holde høy kvalitet på det man gjør. Men det hjelper å ha et engelsk navn på institusjonen som forteller målgruppene hva man er.

Interessant nok har begge våre store vitenskapelige høyskoler innen økonomifag, private BI og offentlige NHH, skiftet engelsk navn i løpet av de siste dagene. Og de har gjennom nokså ulike valg av engelske begreper valgt å profilere seg på ganske ulike måter, selv om begge kaller seg handelshøyskoler på norsk.

BI heter nå BI Norwegian Business School, etter å før ha kalt seg Norwegian School of Management. Rektor Tom Colbjørnsen skriver på bloggen sin om hvordan dette et tydeliggjøring av at man ligger på et høyere nivå enn det gamle navnet signaliserte. Navnet gir assosiasjoner til Københavns Handelshøyskole som heter Copenhagen Business School og fakulteter (schools) ved ledende universiteter som Harvard Business School eller Stanford Graduate School of Business. Men det er ikke helt uvanlig i USA at fakulteter på samme nivå kaller seg schools of management heller, for eksempel MIT Sloan School of Management.

NHH har valgt en litt annen løsning og heter nå Norwegian School of Economics, etter å tidligere å ha kalt seg Norwegian School of Economics and Business Administration. Det må vel karakteriseres som en forenkling mer enn en stor endring. Men navnevalget gir interessante internasjonale assosiasjoner, for eksempel til Handelshögskolan i Stockholm som heter Stockholm School of Economics, Helsinkis Aalto University School of Economics og London School of Economics. Den siste er en skole som driver med samfunnsøkonomi, juss, statsvitenskap og andre samfunnsfag, og sånn sett ikke en handelshøyskole, og dette med hva man signaliserer med navnet har selvsagt har skapt litt debatt i Bergen..

Det er i følge E24 slik at noen ved NHH føler at navnet gir et for snevert bilde av hva de tilbyr, og særlig etter at BI var rakst ute med å ta navnet Norwegian Business School før styret ved NHH hadde møte om saken. Jeg tror vel begge navnene kan fungere godt. De signaliserer litt ulike ting, men internasjonalt er det jo slik at universiteter og høyskoler med tilhørende fakulteter bruker litt ulike begreper. Kvaliteten på utdanning og forskning er tross alt det viktigste når man skal trekke til seg talenter.