lørdag 19. mars 2011

Konsulentprisen 2011

Om et par uker, den 31 mars på Gamle Logen. skal det dels ut priser til årets konsulent og årets konsulentbedrift. Andre deler av det kunnskapsbaserte næringslivet vårt, som reklamebransjen, designbedriftene og mediebedriftene, er flinke til å fremheve gode prestasjoner med priser som deles ut på festlige arrangementer der alle toppene i bransjen deltar, og der det er media til stede for viderefortelle de gode historiene.

Det er annerledes for rådgivere innen for eksempel management- eller it-konsulentvirksomheter. De har ikke samme tradisjon for arrangementer der de feirer seg selv, eller priser som flertallet i bransjen slutter opp om og ser på som sine. Ikke er de vant til å legge til rette for en mediedekning som fremhever eksempler på prestasjoner av høy kvalitet heller. Derfor blir det spennende å se i hvor stor grad konsulentbedriftene stiller seg bak seminaret og prisutdelingen i forbindelse med Konsulentprisen 2011. Det er ikke første gang arrangementet gjennomføres, men årets program er et langs skritt fremover i forhold til å få til et arrangement av høy kvalitet og med en ramme som fungerer som en god markering av en viktig bransje.

Det er ikke mulig å bygge opp en slik samlende festkveld for bransjen over natten. Men forhåpentligvis kan Konsulentprisen 2011 være et skritt på veien, en positiv markering av en bransje som er stadig viktigere etter hvert som den kunnskapsbaserte delen av norsk økonomien vokser. I forbindelse med arrangementet 31. mars skal det være et seminar på dagen med en rekke gode innledere og en prisutdeling på kvelden der både årets konsulent og årets konsulentbedrift skal hedres. Påmelding til seminar og prisutdeling kan man gjøre her.