tirsdag 15. mars 2011

Om kjernekraft, Japan og jordskjelv

Før fredag i forrige uke hadde Japan 54 kjernereaktorer som forsynte landet med 34 prosent av elektrisitetsbehovet. 11 av disse ble stengt ned under jordskjelvet fredag. De er konstruert slik at de automatisk stenges ned og slutter å produsere strøm når et jordskjelv inntreffer, for å redusere faren for utslipp på grunn av skader på rør og materialer.

I Japan er slik automatisk nedstengning av kjernereaktorer forholdsvis vanlig, selv om det noen ganger har oppstått problemer som da Kashiwazaki-Kariwa kraftverket på vestkysten var stengt i 2-3 år etter et jordskjelv i 2006.

Det som skal skje ved en slik avstenging etter et jordskjelv er at dieselaggregater starter opp for å sørge for vannsirkulasjon og nødvendig kjøling av kjernereaktorene. Uten kjøling risikerer man en overoppheting av brenselet og en mulig nedsmelting. Men dieselmotorene fungerte av en aller annen grunn ikke som de skulle fredag, kanskje på grunn av tsunamien, og flere av reaktorene har derfor opplevd alvorlige problemer.

De fire reaktorene ved Fukushima I (Daichi) har nå opplevd tre store eksplosjoner og en brann. Reaktor 1 og 2 er sannsynligvis satt ut av spill for alltid etter at det er pumpet inn sjøvann (Oppdatert tirsdag 15.04 kl 09: og reaktor 4 har hatt en brann). Disse systemene liker ikke saltvann, så det er en ganske dramatisk ting å gjøre. Kanskje går det samme vei med reaktor 3. Tre ytterligere reaktorer ved dette enorme kraftverket var nede for vedlikehold da jordskjelvet kom.Ved Fukushima II  (Daini) ble alle fire reaktorer stengt ned under jordskjelvet. Også her oppstod det problemer med kjølingen, men det virker som nedstengningen har gått bedre her etter hvert. En reaktor ved Tokai-kraftverket og en reaktor ved Onagawa-kraftverket ble også stengt ned, ved det siste oppstod det også en brann i en turbin i forbindelse med jordskjelvet.

Når det gjelder den løpende nyhetsrapporteringen om disse dramatiske hendelsene er det flere nettsteder som det kan være verdt å følge med på for å bli oppdatert. Det gjelder for eksempel World Nuclear News, et nettsted som også har Facebookside og Twitterkonto. Fysikkunskapene blant journalister i de fleste medier er gjerne litt tynne, så det er nyttig å ha noen kunnskapsbaserte nyhetskilder. Men også Wikipedia har noen meget bra artikler om disse hendelsene. Det samme har New York Times.

Men selv om dette skulle gå bra på kort sikt i forhold til radioaktivitet, og det får vi virkelig håpe det gjør, er det store utfordringer med energiforsyningen i Japan på langt sikt. Det er ikke bare kjernekraftverk som er slått ut av jordskjelvet, også flere av de fossile kraftverkene er tatt ut. World Nuclear News skriver:

"In total then, including those plants that were already offline at the time of the earthquake, some 13,360 MWe of Japan's installed nuclear capacity of just over 47,500 MWe is out of action.(...) For 15 March, Tepco estimates it will face an electricity demand of around 37 GWe against an available supply of 33 GWe. Soon after the earthquake on 11 March, Tepco reported that 12 of its thermal power units and 22 hydroelectric plants had ceased operations because of the earthquake. (...) all the hydroelectric plants were back online, but nine thermal units totalling about 6750 MWe of capacity remained out of service from the company's total thermal capacity of just over 38,000 MWe.

Det er med andre ord en underdekning på elektrisitet på rundt 10 prosent som det ikke vil bli helt enkelt å å erstatte verken på kort eller lang sikt. På lang sikt må Japan ta stilling til om det skal bygges ny kjernekraft, eller om man nå skal satse på andre alternativer, for eksempel kraftproduksjon som krever økt import av fossil energi. Etter noen år der kjernekraft har opplevd økt oppslutning i mange land, blir det igjen vanskeligere å være talsmann for mer kjernekraft. Financial Times skrev mandag at:

"Fukushima has already joined Chernobyl and Three Mile Island as a once-obscure place whose name the opponents of nuclear energy can invoke to great effect. The public’s visceral reaction to the terrifying images from Japan will overwhelm nuances such as redundant reactor technology, modern safety mechanisms or the geological stability of plant locations, nipping a nascent industry renaissance in the bud. Nuclear is once again a dirty word."