torsdag 10. mars 2011

Norge faller på rangering av elektroniske tjenester

I rapporten Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action blir Europas land rangert etter hvor langt de har kommet når det gjelder elektroniske tjenester i regi av det offentlige. Rapporten er på 272 sider og laget for EU-kommisjonen av flere konsulentmiljøer, blant annet Capgemini og IDC.

I forhold til tidligere målinger faller Norge kraftig og er nå på 16. plass av 32 land. For tre år siden var Norge på 6. plass. VG skriver at en viktig grunn til at Norge har falt så mye er at kriteriene er vektet annerledes enn før. Mens man tidligere var opptatt av at det var skjemaer tilgjengelig på en hjemmeside på nettet, er det høyere krav nå. Man måler ting som samhandling på tvers mellom ulike tjenester i det offentlige, grad av interaktivitet og ikke minst brukerens opplevelse av kvalitet. Her scorer Norge ganske lavt.

Det er ikke det at tjenestene i Norge er blitt dårligere enn før, problemet er at Norge står mer stille enn andre land. En rekke land har gjort veldig mye mer enn Norge de siste årene, spesielt når det gjelder elektroniske tjenester rettet mot innbyggerne. VG skriver at:

"Rapporten tar for seg 20 kjernetjenester, hvorav tolv er rettet mot innbyggere og åtte mot bedrifter.(...) Norge ligger bedre an på tjenester rettet mot bedrifter enn innbyggere. Der skårer vi over snittet i Europa. Det har nok noe med at staten har hatt mer fokus på å redusere byrden for bedrifter enn privatpersoner, blant annet for å få til mer effektiv skatteinnkreving."

Jeg tror dette er en helt korrekt analyse. AltInn er en i internasjonal sammenheng svært god og avansert elektronisk portal for næringslivet. Dessverre er ikke de elektroniske tjenestene rettet mot privatpersoner på langt nær så modne. I følge EU-rapportens oversikt over Norge (side 228-230) er det en veldig lav rangering på health related services og relativt dårlig også på områder som drivers licence, birth and marriage certificates og passports. Mens Norge er blant de fremste i verden når det gjelder befolkningens bruk av pc-er og internett til ehandel, nettbank, sosiale medier og andre private tjenester, så henger det offentlige langt etter. Denne undersøkelsen viser at Norge lå langt fremme, men at vi nå er passert av en rekke land i Europa.