onsdag 23. mars 2011

Snøstorm og realfag i Tromsø

IMAG0142
Været ved flyplassen i Tromsø i ettermiddag
I dag var jeg på Fakultetet for Naturvitenskap og Teknologi ved Universitetet i Tromsø, der de arrangerte den såkalte MNT-konferansen. En konferanse for realfagspersoner ved universiteter, høyskoler og videregående skoler, der de får inspirasjon og ideer, og oppdatert kunnskap om hvordan realfagene er viktige for samfunn og næringsliv.

Tromsø var for øvrig sterkt preget av at vinter i dag. Vinteren i Nord-Norge er lengre enn i resten av landet og kan være ganske voldsom. I dag var det en kraftig snøstorm som satte sitt preg på mye, noe man kan lese om i Nordlys i dag. Men det gjorde at det blant annet ble tid til en prat med Tora Aasland og Kyrre Lekve i Kunnskapsdepartementet, som også var på konferansen, mens vi ventet på at flyene hjem skulle gå.

Jeg brukte mitt innlegg på konferansen til å understreke tre ulike grunner til at realfagene er blitt viktigere enn før. Det er for det første slik at vi er avhengig av gode spissmiljøer innen forskning og næringsliv for å kunne tiltrekke oss talenter og kunnskapsbedrifter. De beste tiltrekkes av miljøer der det er andre med et høyt ambisjonsnivå. For det andre er vi avhengig av at realfagskunnskapen og teknologikunnskapen blir høyere i arbeidslivet generelt. Evnen til å kunne regne og beregne blir viktigere i flere jobber, og stadig flere er avhengig av å beherske teknologi i jobben. Dessuten er et lands totale innovasjonsevne avhengig av at vi har realfagskompetanse på et høyt nivå, for veldig mye innovasjon har en eller annen teknologidimensjon.

Og for det tredje er det et demokratisk spørsmål. For å kunne delta i den demokratiske debatten som for eksempel finanskriseutvalgets innstilling, strategi for forskning på bioteknologi eller ta stilling til kjernekraftens fordeler og ulemper, så må man ha en del kunnskaper om hvordan ting henger sammen matematisk eller naturvitenskapelig. Jeg har lagt ut dagens foredrag på Slideshare for de som måtte være interessert.

Jeg fikk også anledning til å snakke litt med folk i informatikkmiljøet ved Universitetet i Tromsø. Her har de  bidratt til utviklingen av Fast, nå Microsofts søkevirksomhet. Og dette miljøet har også vært en del av opphavet til Playfish, et spillselskap som ble solgt til Electronic Arts, verdens største spillselskap, for 2,4 milliarder kroner i 2009. Satser man riktig er det med andre ord mulig å få til internasjonalt sterke og næringslivsrelevante realfagsmiljøer også på forholdsvis små steder langt nord.