mandag 14. mars 2011

Vann, vin og ledelse

Journalist Eva Grinde i Dagens Næringsliv har i en kommentar i dag (bare i papiravisen dessverre) avlagt Abelia en liten visitt etter å ha besøkt et halvdagsseminar om ledelse Abelia var med på å arrangere for noen dager siden. Innleder på møtet var Otto Scharmer fra MIT som har skrevet en bok om ledelse som heter Teori U. Eva Grinde stiller i DN spørsmål ved om det er forskjell på et ledelseseminar og et vekkelsesmøte.

Kommentaren er i grunnen ganske god og nyansert, og advarer oss alle mot å betale for mye for kurs om ting vi har hørt før (eller burde ha hørt før). For eksempel om ledelse og omstilling. Det er mange store ord og begreper i gurubransjen og en sunn skepsis til folk som hevder de ha funnet fram til en teori som skal løse alle våre utfordringer, både på individnivå, virksomhetsnivå og samfunnsnivå, er høyst betimelig. Særlig forsøk på å lansere teorier som hevder å løse store globale samfunnsproblemer ved at vi endrer "mindset" skal man etter mitt syn være skeptisk til. Nå har ikke Abelia noen planer om å arrangere kurs om Teori U, vi nøyer oss med å ha vært medarrangør på et godt besøkt åpent møte der Otto Scharmer holdt en innledning om ledelse og omstilling.

Når det er sagt så var jeg faktisk positiv overrasket over foredraget Scharmer holdt. Det var ikke mye vekkelse, men en engasjert og samtidig ganske nøktern og konkret beskrivelse av hindringer virksomheter og ledere står overfor når det er behov for omstilling. Om forskjellen på det han kaller "downloading", der vi henter informasjon som bare bekrefter og forsterker det vi allerede vet, og det å reelt åpne opp og ta konsekvensene av at fremtiden krever noen andre svar enn de vi har i dag. Der vi som ledere både må være i stand til å sette oss inn i andres ståsted, men i tillegg må være en slags "plassholdere" som må holde rommet åpent for kreativitet og innovasjon vi ikke kan planlegge oss frem til. Jeg håper vi får anledning til å arrangere flere slike møteplasser, gjerne med ledelsesguruer som har skrevet bøker og lansert noen teorier. Vi behøver jo ikke være enige i alt. Og jeg er nokså sikker på at vi trenger gode møteplasser der vi snakker om og lærer om ledelse.