lørdag 26. mars 2011

Økonomibarometer lansert på nettet

NHO har i snart ti år laget Næringslivets Økonomibarometer, en undersøkelse av bedriftenes forventninger når det gjelder markedsutsikter, investeringer ansettelser osv. Undersøkelsen er svært omfattende og dekker alle bransjer, og gir på den måten et svært godt samlet bilde av bedriftenes forventninger. Resultatene har vært presentert kvartalsvis på pressekonferanser og som egne rapporter som har kommet fra NHO.

Det som nå er nytt er at dette materialet legges ut på et eget nettsted, www.okonomibarometer.no, slik at  tallene og trendene blir tilgjengelige for alle. I tillegg til å se på hovedtallene for hele næringslivet, kan en se på de enkelte landsforeningene i NHOs medlemmer, for eksempel hva Abelia-bedriftene tror om framtiden. Eller man kan kan se særskilt på bransjer som for eksempel ikt-bedrifter, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting eller oljeindustrien. Og man kan se på resultatene fylkesvis.

Mange bedrifter forventer bedre markedsutsikter i året som kommer og også økt sysselsetting. Men samtidig er det mange som holder igjen på investeringene fortsatt, slik det gjerne er når man er usikker på hvor robust oppgangen er. Først kommer den økende optimismen om markedet, så kommer tidspunktet der man må ansette folk og til slutt kommer investeringene som må til for å ekspandere. Totalt er det 38 prosent som forventer bedre markedsutsikter, 44 prosent forventer økt sysselsetting i bedriften og 18 prosent forventer økte investeringer.

Abeliabedriftene er totalt sett mer optimistiske, her er det 57 prosent som skal øke sysselsettingen i år og 22 prosent skal investere mer. Innen Abelia er IKT-bedriftene mest som næringslivet ellers, her skal 39 prosent øke sysselsettingen og 15 prosent investere mer. Når det gjelder faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting er bildet langt mer optimistisk. Her er det hele 63 prosent som sier de forventer økt sysselsetting i bedriften og 25 prosent skal investere mer.

Jeg tror dette kan være nyttige oversikter. Mange kunnskapsbedrifter er jo ikke bare interessert i hvordan det går i andre kunnskapsbedrifter, men minst like interessert i hvordan det går hos kundene. Her får man oppdaterte tall for hvordan det ser ut i sin region og hvordan fremtidstroen er i både byggenæringen, industrien og varehandelen.