tirsdag 4. mai 2010

Pensjonsreform fra 2011

Over 100 deltagere fra ulike kunnskapsbedrifter var med på Abelias konferanse om årets lønnsoppgjør tirsdag. Der fikk de høre foredrag om lønnsoppgjøret og om hvordan man gjennomfører lokale forhandlinger. Og også en veldig interessant gjennomgang fra Harald Magnus Andreassen i First Securities om den økonomiske situasjonen globalt og nasjonalt. En svært god og helt oppdatert analyse der han også hadde noen interessante vurderinger av hva som skiller gjeldskrisene i Hellas og Portugal fra andre land.

I tillegg var det en god og svært grundig gjennomgang fra Kristin Diserud Mildal i NHO om endringene i det norske pensjonssystemet som trer i kraft fra 1. januar 2011. Det er snakk om ganske store endringer, dels endringer i folketrygden og dels i AFP-ordningen i privat sektor, noe som gir hver enkelt mye større fleksibilitet i forhold til å velge når man vil vil slutte å jobbe og når man vil ha utbetalt pensjon. I det nye systemet kan man for eksempel få utbetalt pensjon fra 62 år, men likevel fortsette å jobbe. Eller man kan velge en delvis utbetaling av pensjon. Mange virksomheter har også innført en innskuddsbasert tjenestepensjonsordning i stedet for en ytelsesbasert, noe som ytterligere øker valgmulighetene til den enkelte.

Men valgmuligheter kan være vanskelig, og all denne nye fleksibiliteten skaper naturligvis et stort behov for informasjon, noe NAV har laget nye kampanjenettsider for å bidra til å løse. Her er det informasjon som er målrettet mot de enkelte årskullene, for i hvor stor grad du er omfattet av ny eller gammel folketrygd er avhengig av når du er født. De som er født mellom 1954 og 1962 vil kombinere ny og gammel modell for opptjening. Og de som er født mellom 1944 og 1948 og har planer om å gå av med AFP i nær fremtid må velge mellom ny eller gammel AFP-ordning innen nyttår.

Pensjonsreformen gir også bedriftene noen nye utfordringer. Arbeidsgivere vil oppleve at ansatte vil være usikre på hvilke rettigheter de har i det nye systemet og at noen ansatte ønsker å benytte den økte fleksibiliteten til å kombinere pensjon og arbeid på andre måter enn før, men er usikre på hva de kan avgjøre selv og hva de må avtale med arbeidsgiver. For å møte dette behovet for informasjon har NHO utarbeidet et nytt nettbasert kurs for arbeidsgivere som vil sette seg inn i pensjonsreformen og hvilke nye regler som gjelder fra 2011. Det er ikke meningen at arbeidsgivere skal være pensjonsrådgivere for sine ansatte. Men det kan være greit å vite hvor man kan finne mer informasjon. Og det kan være lurt å forberede seg på at det kan komme flere spørsmål og ønsker om mer fleksible arbeidstidordninger fra ansatte som vil kombinere pensjon og arbeid.

En del av omleggingen som skjer fra 2011 er en ny AFP-ordning i privat sektor (offentlig sektor beholder den gamle ordningen). Prinsippene i den nye ordningen er veldig forskjellige fra den gamle og ikke alltid helt intuitive. For eksempel trenger man ikke lenger å slutte å jobbe for å få AFP. For å stimulere flere til å jobbe lengre blir det slik i privat sektor at alle ansatte i bedrifter med AFP-ordning vil ha rett til AFP enten de går av eller ikke. Fordi ikke alle bedrifter har AFP og AFP ikke er som en fripolise du tar med deg, vil det kunne påvirke retten til AFP om du skifter jobb. Også her vil informasjonsbehovet være stort i tiden som kommer, og også den nye AFP-ordningen har laget nye nettsider med informasjon.