lørdag 29. mai 2010

FT 500 - De største bedriftene i verden

Verdens største bedrift er kinesisk. I følge Financial Times nye liste over de 500 største bedriftene i verden målt i markedsverdi er PetroChina størst, foran Exxon Mobil og Microsoft. I hvert fall var det slik 31. mars i år. Markedsverdier endres fra dag til dag, og vi har lest andre steder at Apple som i fjor var nummer 33 og her er nummer 5, har klatret ytterligere og passert Microsoft de siste dagene.

Kinesiske børsnoterte bedrifter gjør det i det hele tatt svært godt på slike lister. I tillegg til Petro China er Industrial and Commercial Bank of China på 4. plass, China Mobile, verdens største mobilselskap, på 10 plass og China Construction Bank på 11. plass. Alle disse er plassert foran Europas største bedrift som er sveitsiske Nestle på 12. plass.

Nå er det et par ting en bør huske på med slike lister. Det ene er at ikke alle bedrifter er børsnoterte. For å være med på denne listen må minst 15 prosent av aksjene omsettes fritt over børs, og så finner man markedsverdien på denne måten. Det fører til en åpenbar mangel helt i toppen av listen, at statseide oljeselskaper i land som Saudi Arabia, Mexico, Venezuela og Kuwait ikke er med. Og Saudi Aramco ville utvilsomt vært størst av alle målt i markedsverdi dersom det var et børsnotert selskap, fordi det har så mye oljereserver i bakken.

Det andre en må huske er at denne listen måler størrelse basert på markedsverdi (antall aksjer ganger aksjekurs). Dette er en beregningsmåte som favoriserer vekstselskaper og selskaper med mye verdier knyttet til varemerke og immaterielle rettigheter. Rangerer man etter antall ansatte blir listen helt annerledes, da er det bedrifter innen varehandel (som WalMart) og service som favoriseres. Rangerer man etter verdien av det selskapene eier er det bankene som er størst. Og så kan man naturligvis rangere etter omsetning, noe som gjør oljeselskapene enda mer dominerende. Men selv om rangering etter markedsverdi har noen svakheter, er det nok den måten å måle på som fungerer best på tvers av ulike bransjer.

Hva så med de norske bedriftene på denne listen? Statoil er naturligvis ganske høyt oppe, plassert på 74. plass, med en markedsverdi på 73,9 milliarder USD. Litt ned fra i fjor, men Statoil er nå større enn kjente navn som McDonalds og Walt Disney. Statoil er blitt Nordens største bedrift, Nokia er nest størst og nr 102 på listen, mens Hennes og Mauritz er neste nordiske på en 143. plass. Telenor er ny på denne listen og inne på en 347. plass med en markedsverdi på 22,5 milliarder USD. DNB Nor er også ny på listen, med en 419. plass.

Hele den globale FT 500 listen er her. Og en oppdatert oversikt over de 500 største i Europa er her.