torsdag 20. mai 2010

Craig Venter kunngjør gjennombrudd for syntetisk liv

En gruppe amerikanske forskere ledet av Craig Venter har i dag kunngjort at de har oppnådd et gjennombrudd i arbeidet med å lage levende organismer syntetisk. The Guardian Online skriver:

"Scientists have created the world's first synthetic life form in a landmark experiment that paves the way for designer organisms that are built rather than evolved. The controversial feat, which has occupied 20 scientists for more than 10 years at an estimated cost of $40m, was described by one researcher as "a defining moment in biology". Craig Venter, the pioneering US geneticist behind the experiment, said the achievement heralds the dawn of a new era in which new life is made to benefit humanity, starting with bacteria that churn out biofuels, soak up carbon dioxide from the atmosphere and even manufacture vaccines"

Selve forskningsartikkelen, som naturligvis kommer til å få enorm oppmerksomhet og generere mye diskusjon om etiske problemstillinger, ble sluppet kl 14 i dag amerikansk tid, og er publisert i det svært anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Science. Jeg skal ikke forsøke å leke ekspert på dette området, men gjennombruddet handler så langt jeg skjønner om at et genom (avestoff) til en bakterie er fremstilt kunstig for første gang. Det kan være starten på en utvikling der man også går løs på mer avanserte organismer og klarer det tidligere uoppnåelige, å produserer liv syntetisk.

Nå skal visstnok denne syntetiske bakteriecellen det er snakk om være en identisk kopi av noe som allerede finnes i naturen, så helt kunstig er det ikke i denne omgang. Men det åpner veien for at det også kan lages celler som ikke finnes naturlig forekommende, med de konsekvenser dette kan få dersom det slipper ut i naturen. Dette er såvidt jeg kan skjønne et stort vitenskapelig gjennombrudd som kan få store konsekvenser på en rekke ulike områder og som garantert vil skape stor debatt. Og selv om veien fra forskning til praktiske anvendelser kan være lang på et område som dette, er det jo utvilsomt slik at muligheten til å skape levende organismer syntetisk er noe prinsipielt helt nytt.