mandag 24. mai 2010

Nathan Myhrvolds kapitalindustri for oppfinnelser

På bloggen til Bill Gates er det en interessant post om Nathan Myhrvold, mannen som i sin tid etablerte og ledet forskningsavdelingen i Microsoft. Han sluttet i 1999 og grunnla en bedrift som heter Intellectual Ventures, et selskap som gjør noe så eksotisk som å investere i oppfinnelser. Bill Gates beskriver det slik på bloggen sin:

"There are several different ways IV gets involved with inventions. They invest in the existing ideas of others, work with inventors to help them patent their ideas, and spend a considerable amount of time coming up with their own ideas through invention sessions. It’s this last area where I’ve gotten involved. IV will pick a topic like surgery or plane engines and bring together experts in that field along with experts in software, physics, and many other areas to see if they can’t solve a difficult problem together."

Men hva er egentlig poenget med å lage et eget investeringsselskap som samler opp oppfinnelser i en felles portefølje på tvers av bransjer og fagdisipliner? Blir ikke oppfinnelser best håndtert av den enkelte bedrift som kjenner bransjen og markedet best? Nei, mener Myhrvold, og i en lengre artikkel, "Funding Eureka" i Harvard Business Review (takket være tips i kommentarfeltet går lenken ikke lenger til en betalversjon, men til en fullstendig versjon, sponsent av IV) forklarer han hvorfor. Kort fortalt handler det om minst tre forskjellige forhold:

For det første handler det om risiko. I følge Myhrvold er det bare 1-3 prosent av alle oppfinnelser som skaper fortjeneste for den som står bak. Ofte virker de ikke. Noen ideer virker, men er for dyre å produsere. Andre er billige og virker, men taper mot enda bedre ideer. Men de få ideer som virkelig lykkes kan være veldig lønnsomme. Derfor mener Myhrvold at man må lære av andre bransjer som aggregerer eierskapet sitt til store porteføljer for å redusere risiko. Slik man gjør med for eksempel skadeforsikring, pensjonsfond eller venturefond, der de lønnsomme delene av porteføljen avlaster de ulønnsomme. Dette er også interessant i et investorperspektiv. Å satse alt på en enkelt bedrift med en stor ide er veldig risikabelt. Men å investere i en bedrift eller et spesialisert investeringsfond med en stor portefølje av oppfinnelser i ulike faser og ulike bransjer kan være veldig attraktivt. Særlig hvis de som står bak har fått til store ting før og vet hva det handler om..

For det andre mener Nathan Myhrvold at det handler om balansen mellom offentlig finansiert og privatfinansiert forskning. En konsekvens av at langsiktig og grunnleggende forskning i stadig større grad finansieres av regjeringer og ikke av private, er at forskning i all hovedsak skjer på universiteter der det er de  tradisjonelle fagdisiplinene som vinner, mens mer innovasjonsdrevne tverrfaglige prosjekter taper kampen om ressursene. Et annet problem med statlige penger er at de ikke er forutsigbare, men preget av politiske moteretninger. Og i kampen med andre gode formål risikerer forskningen å tape. Derfor er det helt avgjørende at privat sektor også oppmuntres til å investerer langsiktig i forskning og innovasjon, og at det legges til rette for at dette kan skje på en måte som fremmer nettopp forutsigbarhet og langsiktiget.

Et tredje argument for å organisere og forvalte porteføljer med oppfinnelser er kompetanse. I noen bransjer er patenter og lisenser helt grunnleggende i verdiskapingsprosessen. Det krever profesjonell kompetanse å håndtere disse verdiene på rett måte. Både for å utnytte og utvikle dem best mulig, men også for å beskytte seg mot angrep som kan komme, både i form av ulovlig kopiering på den ene siden og mot "patenttroll" som bruker rettsapparatet mer aktivt enn laboratoriene på den andre siden. Derfor er det ikke nok å ha en god ide, selv ikke når man får den patentert. Kompetanse på IPR-strategi og forvaltning av immaterielle rettigheter er avgjørende for å lykkes.

Og som nevnt i bloggen til Bill Gates skal ikke Intellectual Ventures bare investere i kjøp av andres patenter. De har også som mål å bygge sitt eget tverrfaglige nettverk av aktive innovatører som går løs på oppgaver innen en rekke ulike fagområder og kommer opp med nye ideer. Til nå har selskapet 5 milliarder USD til forvaltning og 100 millioner USD er investert i deres eget nettverk av innovatører. Et eksempel på et resultat som kan komme ut av denne måten å organisere innovasjonsprosessen og finansieringen av den, ser man i TED-foredraget til Nathan Myrhvold om utviklingen av en laser som zapper malariamygg: