tirsdag 18. mai 2010

Norge går fortsatt med overskudd

Norge går i følge de siste tallene fra SSB med et stort overskudd, men det hjelper veldig å være et oljeland for  få det til. Norge (det vil si både staten, bedriftene og befolkningen) både kjøper og selger for mange milliarder hver måned.

Eksport- og importstatistikker er jo ekstra interessante i slike turbulente tider som vi opplever nå. Mange land i Europa sliter både med statsfinansene og med handlesbalansen. Men ikke Norge, vi har store overskudd begge steder. I april var handelsoverskuddet 27,1 milliarder kroner og samlet i årets første fire måneder var overskuddet 122 milliarder kroner. Eksporten er nesten dobbelt så stor som importen.

Ser man litt nøyere på tallene vil man se at det hjelper veldig å være et olje-, gass- og råvareland i disse litt vanskelige tider. Uten olje- og gasseksporten ville handelsbalansen vært negativ med rundt 10 milliarder i måneden. Eksporten av råolje er på hele 96 milliarder kroner årets første fire måneder, opp fra 70 milliarder i samme periode 2009. Dette skyldes både økt produksjon og økt oljepris. Og selv om verdien av gasseksporten har gått ned siden i fjor på grunn av lavere gasspris og lavere etterspørsel, er gasseksporten årets første fire måneder likevel på 57 milliarder. Tar vi med eksport av metaller for rundt 20 milliarder og eksport av fisk for rundt 15 milliarder, kommer de norske råvaresektorene opp i tilsammen rundt 190 milliarder kroner av en total eksport på 262 milliarder i årets første fire måneder.

Nå bør man imidlertid ile til og minne om at disse tallene er tall for vareeksport, og derfor ikke gir et helt fullstendig bilde. En stadig større del av økonomien er tjenestehandel, også tjenester som krysser landegrenser. Men fordi tjenester ikke pakkes i containere og transporteres fysisk over landegrenser, men flyttes ved at mennesker reiser og tar med seg kunnskap, ved at bedrifter etablerer datterselskaper i andre land eller ved at bits og bytes flyttes gjennom internett, fanges ikke norsk tjenestesektors internasjonalisering opp av disse tallene.