fredag 7. mai 2010

Et blåere Storbritannia

Som kartet og grafene fra BBCs valgsider viser så er som ventet Storbritannia blitt langt blåere enn for fem år siden. Et "swing" fra Labour til Tory på 5 prosent er en ganske kraftig endring, men som meningsmålingene i forkant antydet så er ikke dette nok til å få rent flertall. Da måtte 1-2 prosent til ha byttet parti.

Når noen norske medier med NRK i spissen bruker formuleringer  som at valget var "jevnt" og at det er "ikke er noen klar vinner", er dette selvsagt sterkt misvisende. Gordon Browns regjering tapte klart, og fikk bare 29 prosent oppslutning. Det er derfor nødt til å bli forandring, og det er de konservative med 36 prosent av stemmene som må ta ledelsen. At de ikke har flertall alene gjør jobben litt vanskeligere. Men Toryene har et klart flertall sammen med de liberale, mens Labour og de liberale ikke har noe flertall sammen.

Det er i hvert fall to ting ved dette valgresultatet det kan være verdt å knytte noen kommentarer til. Det ene er den sterke ubalansen det er blitt mellom velgerne i England og velgerne i Skottland og Wales (Nord Irland har helt egne partier). I selve England har Toryene 292 mandater, mens Labour bare har 191 mandater i selve England (og 87 av 91 tapte Labour-mandater er i England). I hele resten av kongeriket har Toryene til gjengjeld bare 14 mandater, mens Labour har 67 mandater. Klarest ser vi denne ubalanser i Skottland der Labour har 41 mandater, LibDem 11, SNP 6 og Toryene bare et eneste mandat. Skottland og Wales er fortsatt ganske røde, selv om de er litt mindre røde enn før. Mens England har et hav av blå valgkretser. Det at de ulike delene av UK trekker i forskjellig retning kan nok komme til å forsterke ønsket om mer selvstyre i Skottland og Wales, og kanskje også i England.

Det andre som var veldig spesielt denne gangen var Liberaldemokratenes vekst og fall. Nå gikk de riktignok litt frem i antall stemmer. Men de mistet fem mandater og resultatet var helt katastrofalt i forhold til de enorme forventningene som var skapt på forhånd. Jeg har ikke noen veldig god forklaring på hvorfor denne nedturen kom så raskt etter Nick Cleggs sterke TV-opptredener. Kanskje er det alvoret i den økonomiske krisen i kjølvannet av Hellas betalingsproblemer som åpenbaret seg og gjorde at britene ikke ville eksperimentere så mye akkurat nå.

Hvordan vil dette gå? Jeg tror David Cameron blir statsminister i løpet av noen dager, mest sannsynlig for en mindretallsregjering. Og fordi arbeidsforholdene i Parlamentet kan bli svært krevende, vil Cameron mest sannsynlig skrive ut et nyvalg allerede om 1-2 år for å skaffe seg et mer styringsdyktig flertall.